Biuro Rachunkowe Warszawa Memoria sp. z o.o.

4

Księgowość Warszawa, Rachunkowość firm, Usługi księgowe, Podatki

  • NIP 5213282947
  • REGON 015701053
  • KRS 0000201147

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów
 • Wilanów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Zakres obsługi KPiR obejmuje m.in.:

 • przygotowanie okresowych raportów zgodnie z wspólnie ustalonymi standardami,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • reprezentację przed Urzędami.

Współpraca dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta. Dokumenty Firmy powierzane są osobie z największym doświadczeniem w obszarze prowadzonej działalności.

Księgi Handlowe

Zakres obsługi ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) obejmuje m.in.:

 • przygotowanie zakładowego planu kont,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przygotowanie okresowych raportów,
 • sporządzanie kalkulacji podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • reprezentację przed Urzędami.

Współpracę ustalamy indywidualnie z Klientem, dopasowując się do stawianych oczekiwań.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • przygotowanie raportów grupowych zgodnie z zatwierdzonymi standardami,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatku VAT,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do odpowiednich organów,
 • przygotowanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz innych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,
 • kontakt z organami podatkowymi.

Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowo-płacowej zależny jest od potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie.

Obejmuje pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych.

Obsługa kadrowej obejmuje m.in.:

 • przygotowanie kart informacyjnych określających podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • przygotowanie umów o pracę z pracownikami,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych dokumentów,

Obsługa płacowa obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie list płac,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
 • sporządzanie także rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

Zakładanie spółek

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego zapewniamy sprawne przeprowadzanie rejestracji spółki.

Realizując usługę zakładania spółki zapewniamy:

 • monitorowanie gromadzenia wymaganych dokumentów,
 • wypełnienie wymaganych druków,
 • doradztwo w zakresie umowy spółki dopasowanej do wymagań i planów przedstawionych przez Klienta.

Doradztwo biznesowe

Korzystając z zespołu praktyków, zaprzyjaźnionych przedsiębiorców i specjalistów, z zakresu zarządzania oraz marketingu, oferujemy doradztwo biznesowe.

Oferta skierowana dla osób, które:

 • zakładają działalność i potrzebują wskazówek,
 • prowadzą działalność i potrzebują bodźców do dalszego rozwoju lub optymalizacji procesów biznesowych.

Skład zespołu doradczego zostanie dostosowany indywidualnie do charakterystyki prowadzonego przedsiębiorstwa. Oceni pomysły lub przedstawi analizy i zasugeruje rozwiązania, które pozwolą na zwiększenie zysku i rozwój  przedsiębiorstwa.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Nasz zespół od 1995 roku rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oblicza należne podatki Naszych klientów. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę w dobie stale zmieniających się przepisów, indywidualnie dostosowaną do potrzeb prowadzonej przez Państwa działalności.

Jeśli w trakcie księgowań lub sprawdzania dokumentów okaże się, że zaistniała możliwość poprawy sytuacji firmy pod względem finansowym, bądź podatkowym – kontaktujemy się z Państwem z sugestią przedsięwzięcia odpowiednich kroków w tym kierunku.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych elektronicznych oraz dokumentów. Tajemnica służbowa jest bezwzględnie przestrzegana.

Na życzenie klienta możliwy jest odbiór dokumentów przez pracownika biura.

Rzetelność i dokładność wykonywanych usług jest podstawową dewizą naszego biura księgowego.


Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły:

Partner merytoryczny

Urzędy: