Biuro Rachunkowe Wynik Ewa Florek

Z nami księgowość staje się prostsza.

  • NIP 9531121793
  • REGON 093067233

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Beauty
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Medyczna

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dostęp online
 • Finansowanie - pomoc
 • Obsługa PFRON
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Comarch Optima

platformy online:

 • Saldeo Smart
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów świadczymy następujące usługi:

 • księgowanie dokumentów do podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

W ramach rozliczania ryczałtowego świadczymy następujące usługi:

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

W ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferujemy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

Kompleksowe rozliczenia VAT

Powierzając w nasze ręce rozliczenia podatku VAT otrzymasz kompleksowe usługi obejmujące:

 • prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
 • sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego.

Świadczone przez nas usługi z zakresu kadr i płac to:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS,
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B).

Usługi dodatkowe to:

 • uruchamianie działalności gospodarczej,
 • likwidacja działalności gospodarczej,
 • sprawozdania finansowe,
 • wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • wyprowadzenie zaległości ZUS.

Doradztwo rachunkowe obejmuje m.in.:

 • porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych,
 • minimalizację obciążeń podatkowych i ZUS-owskich,
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS.

Dodatkowe informacje

Wynik to biuro rachunkowe działające w Januszkowie, koncentrujące się na kompleksowej obsłudze klientów, którzy od swoich księgowych oczekują elastyczności, szerokiej wiedzy oraz wsparcia merytorycznego. Nasze biuro zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych wszelkim podmiotom gospodarczym o różnym profilu działalności i formie prawnej. Do grona naszych klientów należą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego. Dzięki powierzeniu nam obsługi firmy, przedsiębiorca może skupić się na najważniejszych dla niego aspektach prowadzenia firmy.

Nasze biuro rachunkowe w sposób elastyczny dostosowuje się do potrzeb klienta, który ponosi koszty wyłącznie za usługi, które są dla niego niezbędne. Jako jedno z nielicznych biur rachunkowych w Januszkowe zastąpiliśmy pakiety usług rozwiązaniami precyzyjnie dostosowanymi do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki temu koszty obsługi księgowej zależą od wybranych przez klienta konkretnych usług dla jego firmy.
Jesteśmy członkiem OSCBR, posiadamy certyfikat Centrum Informacji Księgowej oraz możemy posługiwać się tytułem Rzetelnej firmy oraz Pantera Biznesu.

Biuro Rachunkowe Wynik posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Nasze usługi:

 • obsługa firm — różnorodny zakres i formy współpracy w zakresie obsługi księgowej dla firm,
 • księgowość — doradztwo księgowe oraz kompleksowe usługi według wytycznych klienta,
 • kadry i płace — obsługa dokumentacji kadrowo-płacowej oraz rozliczanie płac,
 • start-up — doradztwo podczas zakładania działalności gospodarczej: przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń,
 • Księga podatkowa — podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencje przychodów i rejestry VAT,
 • Księga handlowa — prowadzenie ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, dzienniki),
 • Ryczałt — ewidencja przychodów na podstawie dokumentów księgowych dostarczanych przez Klienta,
 • Projekty Unijne — rozliczanie projektów finansowanych ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy!

Ekspert artykułu

Artykuły: