Biuro Usług Finansowych Exemplum Bardadyn Dorota

Profesjonalna rachunkowość i rzetelna księgowość.

  • NIP 1180688799
  • REGON 017167570

Charakterystyka

obszar usług:

 • Łomianki

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Budownictwo
 • Gastronomia
 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • wFirma
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Zakres księgowości i usług rachunkowych:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR), księgi handlowej, ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenia ZUS właściciela firmy
 • Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenie roczne właściciela firmy
 • Reprezentowanie podatnika przed US, ZUS
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Wyprowadzanie zaległości

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • Wystawianie świadectw pracy

Ekspert artykułu

Artykuły: