BPE EURO TARGI TERESA PRONDZINSKA

Celem naszego biura rachunkowego jest zapewnienie każdemu klientowi profesjonalnej i kompleksowej obsługi księgowo-podatkowej przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej poufności.

  • NIP 1180188832
  • REGON 140358196

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online
 • Praga-Północ

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • IT/Telco
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dotacje unijne
 • Estoński CIT
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • ukraiński
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi Księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie kart podatkowych
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
 • wykonywanie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo,
 • reprezentowanie firm w urzędach skarbowych, ZUS i podczas kontroli
 • inne na życzenie podatnika i jego potrzeb

Kadry i płace

 • sporządzanie umów o prace
 • teczki osobowe (dokumentacja wymagana przez Kodeks Pracy)
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • sporządzanie listy płac
 • ewidencja wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji ZUS i ich wysyłka w formie elektronicznej
 • informacje o pobranych zaliczkach
 • rozliczanie umów zlecenia
 • dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i rozliczanie delegacji pracowniczych krajowych i zagranicznych
 • inne na życzenie klienta i jego potrzeb (np. przeprowadzenie procedury rozwiązania umowy o pracę)
 • przygotowanie świadectwa pracy
 • sporządzanie wniosków o dotacje z funduszy UE

Doradztwo finansowe

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z dziedziny kredytowania i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

 • Leasing - niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), możliwość rozliczenia podatku VAT.
  Zakup maszyny i urządzeń oraz zakup środków transportu, samochodów,
 • Kredyty obrotowe i celowe - bieżące finansowanie firmy.
 • Kredyty inwestycyjne - przeznaczone na konkretny cel inwestycyjny, zabezpieczenia stanowiące cel inwestycji.
 • Pożyczki z funduszy UE na preferencyjnych niskoprocentowych warunkach kredytowania korzystniejszych niż warunki rynkowe (BGK)
 • Dotacje z Unii Europejskiej i Urzędów Pracy
 • Sporządzanie wniosków, modeli finansowych, projekcji finansowych, przetargi, rozliczanie projektów UE.
 • Kompleksowe usługi w zakresie pozyskania środków UE na wspieranie polskiej przedsiębiorczości,
 • Doradztwo w zakresie pozyskania środków z Urzędów Pracy, na organizacje miejsca pracy a także z ZUS i inne

Poprawa płynności finansowej firmy.

Nadzór nad terminowymi wpłatami od klientów a w razie potrzeby windykacja należności, sporządzanie wniosków do sądu o nakaz zapłaty przez dłużnika firmy klienta, poprawa płynności finansowej firmy klienta.

Doradztwo podatkowe

Proponujemy kompleksowe usługi rachunkowe, w skład których wchodzą m.in.: profesjonalne doradztwo podatkowe, wyprowadzanie zaległości podatkowych, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, VAT-UE, bilanse, sprawozdania do KRS. Gwarantujemy rzetelne i terminowe rozliczenia oraz fachowe  doradztwo we wszystkich kwestiach formalnych związanych z prowadzeniem firmy.

Rozliczanie dotacji UE

 • Od 2004r/. zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem i rozliczaniem projektów UE to m.in:
 • Przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem środków a Instytucją Finansującą
 • Wnioski o wypłatę zaliczek na poczet wydatków zaplanowanych we wniosku
 • Doradztwo w zakresie przeprowadzania procedury wyboru oferenta zgodnie z zasadą konkurencyjności wymaganą regulaminami dotacji UE
 • Sporządzanie dokumentacji, raportów, protokołów z przeprowadzania procedury wyboru oferenta
 • Aneksy do umów z urzędem, Sporządzanie delegacji zagranicznych i krajowych
 • Wnioski o płatność pośrednią
 • Przygotowywanie odpowiedzi pisemnych na pisma z urzędu
 • Wniosek o płatność końcową, zamykającą  projekt
 • Przygotowanie Beneficjenta do kontroli, jeśli urząd takową zapowie
 • Przygotowanie sprawozdań na wnioski pokontrolne
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia wydatków przez beneficjenta w zakresie kosztów kwalifikowalnych

Procedury RODO i wdrożenia "whistleblowing" , procedury ochrony sygnalistów

Dostosowanie firmy do obowiązkowych procedur RODO, wdrożenie procedur z zakresu ochrony danych osobowych (pena dokumentacja wymagana przepisami prawa w oparciu o Rozporządzenie Komisji Europejskiej)

Usługa Wdrożenia „Whistleblowing” Procedury Ochrony Sygnalistów Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – inaczej zwaną dyrektywą o ochronie sygnalistów lub dyrektywą whistleblowingową nakłada na przedsiębiorców prywatnych oraz dla podmiotów z sektora publicznego szereg nowych obowiązków, związanych z systemem zgłaszania nieprawidłowości.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Nasze usługi biura rachunkowego kierujemy do mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Jesteśmy elastyczni i gotowi dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Służymy także szeroką wiedzą i doświadczeniem od 2004r.,  w zakresie sporządzania wniosków o dotacje bezzwrotne z funduszy UE i dotacji krajowych, prowadzimy również kompleksowe rozliczanie dotacji UE.

Nadzór i kontrole nad profesjonalną obsługą księgową firm sprawuje Głowna Księgowa  specjalizacja nauki ekonomiczne, doktor ekonomii i finansów doradca podatkowy.

Posiadamy licencję księgowego wydaną przez Ministerstwo Finansów nr. 16427/2006 (na podstawie &3 ust.1, rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 lipiec 2022r w sprawie przyznania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). 

Biuro księgowe prowadzone jest przez księgowe z wieloletnim ponad 20 letnim doświadczeniem, na czele doświadczonego zespołu stoi od 2010r, Główna Księgowa – doktor nauk ekonomicznych i księgowych, ekonomista, specjalista ds. zatrudnienia i rynku pracy.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: