EMS Consulting & Tax Advisory Emilia Szkop

22

Pracujemy na Twój sukces każdego dnia.

  • NIP 7181966192
  • REGON 365617775

Charakterystyka

obszar usług:

 • Mokotów

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Intrastat
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Oferujemy szereg usług w zakresie:

Wirtualny Główny Księgowy/Dyrektor Finansowy. W ramach tej usługi:

 • Sprawujemy nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych (monitorujemy procesy księgowe, zapewniamy wsparcie merytoryczne dla księgowych)
 • Doradzamy w zakresie księgowości, w tym sprawujemy kontrolę i nadzór nad strukturami księgowymi (restrukturyzacja struktur księgowych)
 • Sprawujemy nadzór nad procedurą zamknięcia miesiąca, kwartału czy roku, w tym sporządzamy stosowne deklaracje podatkowe (VAT, CIT)
 • Reprezentujemy klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych
 • Przygotowujemy raporty wspierające zarządzanie płynnością finansową (prognozy przepływów pieniężnych)
 • Tworzymy lub wspieramy przy tworzeniu budżetów/forecastów oraz dokonujemy późniejszego rozliczenia i analizy odchyleń
 • Wprowadzamy przelewy do systemów bankowych klientów
 • Wypełniamy wnioski kredytowe, leasingowe i faktoringowe
 • Sporządzamy comiesięczną informację o wynikach finansowych firmy
 • Sporządzamy raporty zarządcze zgodnie z potrzebami klienta
 • Raportujemy do grupy kapitałowej, również na narzędziach udostępnionych przez grupę
 • Wypełniamy pakiety konsolidacyjne
 • Prowadzimy bezpośrednią komunikację z kontrolerami finansowymi grupy

Usługi księgowe oraz podatkowe, w ramach których:

 • Kompleksowo prowadzimy księgi rachunkowe spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub MSR, w tym również tworzymy we współpracy z obsługiwaną spółką politykę rachunkowości oraz dokonujemy jej późniejszych aktualizacji
 • Wprowadzamy przelewy do systemów bankowych Klientów
 • Dokonujemy rozliczeń podatkowych działalności gospodarczych (KPiR)
 • Oferujemy bieżące doradztwo podatkowe, poszukujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla Klienta, zarządzamy ryzykiem podatkowym – pisemne analizy, ustne konsultacje, spotkania z Klientami oraz z organami podatkowym
 • Na bieżąco informujemy Klienta o najważniejszych zmianach prawa podatkowego i praktyki interpretacyjnej
 • Sporządzamy roczne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe według UoR, MSSF oraz US GAAP
 • Sporządzamy miesięczne oraz roczne obowiązkowe deklaracje oraz informacje podatkowe, wymagane przez urząd skarbowy
 • Sporządzamy informacje podatkowe spowodowane zmianami zaistniałymi w Spółce, takimi jak m.in. zmiana adresu, sposobu rozliczeń podatkowych czy rachunków bankowych
 • Reprezentujemy Zleceniodawców przed urzędem skarbowym
 • Sporządzamy sprawozdania na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), Narodowego Banku Polskiego (NBP), banków, leasingodawców, faktorów
 • Sporządzamy formularze sprawozdawcze i ankiety statystyczne na potrzeby GUS
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe na potrzeby przekształcania spółek, np. łączenia lub podziału spółek
 • Zapewniamy pełną obsługę audytów i kontroli przeprowadzanych u Klienta. Przygotowujemy oraz udzielamy niezbędnych informacji biegłemu rewidentowi lub organom publiczno-prawnym

Usługi kadrowo-płacowe

Wśród naszych usług znajdują się między innymi:

 • Przygotowanie we współpracy z Klientem dokumentów wewnętrznych takich jak Regulamin Wynagradzania, Regulaminu Pracy, Regulamin ZFŚS
 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie we współpracy z Klientem podstawowych dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacji do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia
 • Sporządzanie oraz rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • Prowadzenie kalendarza nieobecności pracowników, ustalanie uprawnień do urlopu
 • Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 • Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz rocznych informacji ZUS, przygotowanie informacji nt. wysokości zobowiązań publiczno-prawnych
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Sporządzanie raportów GUS
 • Raportowanie grupowe
 • Rozwiązanie dedykowane jest Spółkom, które zobligowane są do sporządzania raportów zarządczych na wewnętrzne potrzeby grupy.
 • Miesięczne, kwartalne, roczne raportowanie do grupy kapitałowej, również na narzędziach udostępnionych przez grupę, według wzorów sprawozdań udostępnionych przez Klienta
 • Wypełnianie pakietów konsolidacyjnych
 • Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy
 • Wsparcie przy procesie budżetowania, dostarczanie informacji we wskazanym przez Klienta kształcie i formie

Raporting i controlling

Przykładowy zakres usług:

 • Projektowanie oraz wdrożenie systemu raportowania wewnętrznego
  • Tworzenie raportów na indywidualne potrzeby Klienta, m.in. raporty sprzedaży, raporty kosztów w podziale na projekty czy też miejsce powstawanie kosztów (MPK), prognozowanie wyniku podatkowego i finansowego
  • Raporty wspierające zarządzanie płynnością finansową (prognozy przepływów pieniężnych)
  • Tworzenie lub wsparcie przy tworzeniu budżetów/forecastów oraz ich późniejsze rozliczenie, analiza odchyleń od budżetu, wskazanie głównych źródeł odchyleń, proponowanie korekt do forecastów i przyszłych budżetów.
 • Wsparcie merytoryczne przy rekrutacji do zespołów księgowych
  • Wsparcie merytoryczne Klienta w momencie, gdy zdecyduje się na zatrudnienie osób do wewnętrznego zespołu księgowego.
  • Uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym osoby na stanowisko księgowe
  • Sporządzenie testu merytorycznego w celu sprawdzenia wiedzy kandydata na stanowisko księgowe
 • Audyt procesów finansowo-księgowych (fundusze, inwestorzy)
  • Rozwiązanie kierowane jest do Funduszy Inwestycyjnych oraz pozostałych inwestorów, którzy chcieliby przeprowadzić audyt procesów finansowo-księgowych w podległych spółkach.
  • Analiza procesów finansowo-księgowych w Spółce wraz ze sporządzeniem raportu.
  • Identyfikacja procesów/obszarów, których działanie można zoptymalizować.
  • Wsparcie przy optymalizacji ww. procesów i obszarów.
 • Due diligence
  • Finansowe badanie spółek dla celów transakcji przejęć i połączeń (M&A), podziału, emisji obligacji, planowanej inwestycji lub innych. Badanie za każdym razem wykonywane jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań Zleceniobiorcy.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Nasze biuro rachunkowe powstało w odpowiedzi na oczekiwania Klientów, którzy poszukują właściwego Partnera w biznesie, posiadającego fachową wiedzę oraz doświadczenie, co przyczyni się do stabilnego i bezpiecznego wzrostu wartości rynkowej ich firmy. Naszą misją jest budowanie długoletnich relacji z Klientem, opartych na zaufaniu.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie aspektów prawnych, kadrowych oraz finansowych.

Zawsze dążymy do poznania specyfiki działalności każdego Klienta, branży w jakiej działa oraz ryzyk z jakimi się mierzy. Dla nas każdy Klient jest wyjątkowy, dlatego nasze rozwiązania dostosowujemy do jego indywidualnych potrzeb.

Założycielem Kancelarii EMS Consulting & Tax Advisory jest Emilia Szkop – biegły rewident (lic. nr 12609), członek ACCA.

Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu zdobytemu w wielu międzynarodowych firmach, począwszy od biura rachunkowego, poprzez małe i średniej wielkości międzynarodowe start-upy, po wielkie globalne koncerny, pozwala zrozumieć stronę biznesową przedsiębiorstwa, jej realia oraz oczekiwania.

Współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami praw podatkowego, prawa pracy oraz prawa spółek, jak również z biegłymi rewidentami z bogatym doświadczeniem zdobytym w firmach audytorskich wielkiej czwórki daje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa.

Świadczymy usługi w języku polskim oraz angielskim.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: