FPP Group sp. z o.o.

15

FPP Group to infrastruktura wspierająca i umożliwiająca efektywne zarządzanie majątkiem.

  • NIP 7010591934
  • REGON 364841418

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Izba gospodarcza
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Ceny transferowe
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • ukraiński

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Raks
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi rachunkowe / Księgowość

Obsługujemy Klientów firmowych bez ograniczeń. W ramach współpracy księgowej otrzymujesz:

 • Doradcę prowadzącego (opcjonalnie), który prowadzi sprawy Twojej firmy, komunikację z księgową/księgowym, wspiera Twoje aktywności gospodarcze.
 • Bezpośredni kontakt z księgowym prowadzącym (nie rotujemy kadr, zapewniamy optymalne warunki pracy księgowym, dzięki temu możemy gwarantować stabilną obsługę).
 • Nasza obsługa może być w całości zdigitalizowana – jesteś obsługiwany on-line.
 • Jasne i transparentne zapisy w umowie – wyceniamy usługę tak, aby w toku współpracy nie powstawały koszty dodatkowe.
 • Gwarantujemy obsługę księgowego podczas kontroli skarbowych.
 • Udostępniamy Ci szereg rozwiązań, które podnoszą efektywność działania firmy.
 • Wspieramy naszych stałych kontrahentów przez tzw. pakiety płynnościowe.
 • Dzięki unikalnej strukturze FPP Group otrzymujesz wsparcie księgowego, doradcy podatkowego, finansowego i zewnętrzny dział prawny.
 • Elastyczność – dzięki indywidualnemu podejściu możemy ułożyć usługę dokładnie tak, jak tego oczekujesz.

Doradztwo w Doborze Instrumentów i Rozwiązań Finansowych

Na podstawie analizy finansowej lub wskazanego przez Klienta celu dokonujemy analizy i prezentacji możliwych rozwiązań. Podejmujemy się pełnej ewaluacji rentowności produktów finansowych uwzględniając aspekty takie jak:

 • wartość pieniądza w czasie
 • otoczenie podatkowe i prawne
 • ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających realizację wyznaczonych celów
 • kosztowe parametry umów finansowych
 • wpływ przyjętej strategii na płynność finansową Klienta (symulacja płynności)
 • monitoring i zarządzanie ryzykiem w portfelu klienta w czasie

Inwestycje

Po zabezpieczeniu bieżącej i przyszłej płynności finansowej oraz wydzieleniu nadwyżek finansowych podejmujemy się tworzenia strategii inwestycyjnej.
Rynek w tym segmencie oferuje wiele rozwiązań, niektóre z nich można określić mianem wręcz “egzotycznych”:
Zajmujemy się rzetelną analizą instrumentów inwestycyjnych, papierów wartościowych, a także aktywów niefinansowych.

Tworzymy i monitorujemy strategie inwestycyjne oparte o:

 • akcje i inne papiery wartościowe
 • udziały w przedsięwzięciach gospodarczych
 • nieruchomości
 • papiery dłużne (obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne)
 • Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)
 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)
 • Fundusze Parasolowe
 • Fundusze Indeksowe: Exchanage Traded Funds (ETFs)
 • lokaty bankowe
 • alkohole inwestycyjne
 • inwestycje w metale szlachetne
 • inwestycje alternatywne: sztuka
 • inne (gdyż bezzasadne wydaje się tworzenie listy wszelkich dostępnych możliwości)

Niejednokrotnie stworzenie strategii inwestycyjnej wymaga pracy specjalistów o określonych kwalifikacjach jak np. Doradca Inwestycyjny Doradca Podatkowy, Prawnik. W takiej sytuacji Doradca Finansowy prowadzący Państwa sprawy aranżuje odpowiednie spotkania i/lub pozyskuje niezbędne informacje.

Pozyskanie Korzystnego Kredytu Bankowego

Kredyt sam w sobie generuje uszczuplenie majątku netto Klienta co jest sprzeczne z ideą działalności FPP. Nie mniej, w określonych warunkach rozwiązanie to umożliwia uzyskanie dźwigni finansowej i zakup istotnych z punktu widzenia cyklu życia elementów majątku. Najprostszy przykład to oczywiście zakup nieruchomości.

Zajmujemy się:

 • analizą rentowności inwestycji w daną nieruchomość
 • przygotowaniem Klienta do wnioskowania o kredyt w danym banku (optymalny czas na rozpoczęcie tych prac to 6-12 miesięcy przed planowanym wnioskiem o kredyt)
 • Analizą i przedstawieniem dostępnych ofert bankowych.
 • Pomocą w wyborze najkorzystniejszej dostępnej oferty kredytowania.
 • Doprowadzeniem klienta do wypłaty kredytu.
 • Monitoringiem umowy (w celu dopilnowania terminów dostarczenia określonych dokumentów po wypłacie kredytu do banku oraz ewentualnej optymalizacji kosztowej poprzez refinansowanie)

Plan Finansowy

Planowanie Finansowe to proces tworzenia i realizacji Indywidualnego Planu Finansowego odpowiadającego wyznaczonym przez Ciebie celom i możliwościom finansowym.

We współpracy z Doradcą dokonasz:
 • Analizy bieżącego przepływu finansowego i jego optymalizacji (jeśli powstaje niedobór) lub gospodarowania nadwyżek (jeśli przepływ jest dodatni)
 • Wyznaczenia i ewaluacji istotnych dla Ciebie celów.
 • Opracowania parametrów, które powinny posiadać Twoje umowy finansowe.
 • Opracowania strategii umożliwiającej realizację Twoich celów w najbardziej efektywny dostępny sposób.
 • Selekcji i analizy dostępnych na rynku rozwiązań.
 • Analizy wpływu ewentualnych zdarzeń losowych na Twój majątek netto.
 • Przygotowania zabezpieczenia Twojej bieżącej i przyszłej płynności finansowej. Dobór ubezpieczeń lub odpowiednia alokacja kapitału.
 • Optymalizacji podatkowej – wyporu optymalnej, zgodnej z regulacjami prawnymi ścieżki realizacji Twoich planów.
 • Zabezpieczenia przyszłości emerytalnej.
 • Wypracowania strategii pomnażania nadwyżek kapitałowych lub redukcji zadłużenia.
 • Planowania sukcesji majątku (planowanie spadkowe).
 • Wprowadzenia wybranych instrumentów i rozwiązań do Twojego Indywidualnego Planu Finansowego.
 • Monitoringu i modyfikacji w czasie wybranych rozwiązań.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

W dobie wykładniczego rozwoju technologii, globalnie powiązanych rynkach i gospodarkach wypełniających definicję systemów złożonych, prowadzonej w XXI wieku eksperymentalnej polityki pieniężnej – nie tylko pomnażanie, ale i
zachowanie siły nabywczej zgromadzonych zasobów wymaga podejścia interdyscyplinarnego i jest procesem ciągłym. 
Informacja jest walutą przyszłości.

Chaos informacyjny staje się dziś normą, jeśli przyjmiemy, że proces ten będzie postępujący – okaże się, że aktywem o ponadprzeciętnym potencjale jest informacja sama w sobie. Selekcja, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji jest asset management’em przyszłości.
Jedyną stałą jest zmiana.

Funkcjonujemy w teoretycznie najbardziej zaawansowanym, zorganizowanym i złożonym w dziejach ludzkości Świecie. Ten faktycznie skomplikowany i pozornie stabilny globalny system, jest jednak nieodporny na szoki, które przecież towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Paradoks? Kryzysy, wojny, kataklizmy, krachy stanowią dziś niezmiennie zagrożenie dla większości ludzi. Nie dla wszystkich – istnieją bowiem majątki, które są z powodzeniem zarządzane i pomnażane na przestrzeni setek lat. Istnieją zatem efektywne i sprawdzone rozwiązania.
Naturalne ludzkie (masowe) dążenie do poczucia stabilności wydaje się stać w opozycji do naturalnej dziejowej zmienności. Zaakceptowanie zmienności, mimo, że brzmi jak “hazard”, jest jednym z kluczowych podejść w formułowaniu strategii zarządzania majątkiem.

FPP Group, to miejsce gdzie spotkasz przede wszystkim praktyków.
Tworzymy usługi, z których sami korzystamy prowadząc nasze firmy i inwestycje. Dążymy do jak najwyższej efektywności w zarządzaniu własnym majątkiem, przedsięwzięciami i inwestycjami. Trzymamy się założeń zachowując zdolność do elastycznej reakcji.
Stworzyliśmy i stale rozwijamy środowisko przenikających się usług w obszarach takich jak:
księgowość, podatki, finanse, prawo.

Miło będzie gościć Cię w naszych biurach – zapraszamy!

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: