Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rembiałkowski sp. z o.o.

Prężnie działające biuro rachunkowe i doradztwo podatkowe z wieloletnim doświadczeniem na rynku

  • NIP 5832891006
  • REGON 220016522

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dokumentacja kredytowa
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Estoński CIT
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • ukraiński

programy księgowe:

 • Comarch Optima

platformy online:

 • Comarch Optima
 • Saldeo Smart
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi księgowe

 • Księgowość Podmiotów Gospodarczych
 • Pełna księgowość wraz z bilansem i rachunkiem wyników;
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów;
 • Ryczałt;
 • Karta Podatkowa;
 • Środki trwałe;
 • Kadry, rozliczenia (ZUS, US);

Oraz dodatkowo:

 • Analizy finansowe
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania urzędowe do GUS, NBP i innych instytucji (na wniosek klienta);
 • Rozliczenia podatkowe – sporządzanie wymaganych deklaracji do urzędów skarbowych w zakresie podatku VAT i CIT;
 • Rozliczenia roczne – kompleksowe sporządzanie deklaracji rocznej PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami;
 • Pełne sprawozdanie finansowe (Informacje wstępne, Rachunek zysków i strat, Bilans wraz z informacją dodatkową do bilansu wraz ze wzorem uchwał do zatwierdzenia przez zarząd spółki).

Oraz dodatkowo:

 • Kompleksowy monitoring zdarzeń powodujących sprawozdawczość do Narodowego Banku Polskiego, tj. pożyczki, należności, zobowiązania, kompensaty z nierezydentami, rachunki poza krajem, udział kapitału zagranicznego itd.

Rejestracja podmiotów

Kancelaria oferuje pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Klient uzyskuje pełną informację z uzasadnieniem, mocnymi i słabymi stronami każdej z form. Podczas spotkania omówione zostaną następujące rozwiązania:

 • osoba fizyczna – przedsiębiorca (w tym samo zatrudnienie),
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo – akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Zakładowy Plan Kont i Polityka Rachunkowości

Kancelaria zajmuje się kompleksowym opracowaniem Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości w Państwa firmie. Jest to usługa dodatkowa i jednorazowa dla zainteresowanych podmiotów.

 • Zakładowy Plan Kont to wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów), wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności.
 • Polityka rachunkowości to wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do profilu jej działalności rozwiązania, dopuszczone przepisami prawa i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Ustala się ją na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości, szczególnie tam gdzie prawo daje jednostce możliwość wyboru przyjętych zasad.

Usługi kadrowo-płacowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rembiałkowski Sp. Z o.o. zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę kadrowo – płacową, co odciąży Państwa z tego obowiązku i przyczyni się do poczucia pewności, iż spoczywający na firmie obowiązek jest wykonywany z najwyższą starannością i zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. To komfort na jaki warto sobie pozwolić.

W ofercie kancelarii:

 • Rozliczanie umów: o pracę, o dzieło, zleceń, z prawami autorskimi i kontraktów menadżerskich.
 • Przygotowywanie list płac oraz kartotek wynagrodzeń w oparciu o dostarczone przez klienta informacje
 • Rozliczenia wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzeń chorobowych, premii lub innych świadczeń w oparciu o informacje dostarczone przez klienta.
 • Przygotowywanie obowiązkowych deklaracji podatkowych dotyczących rozliczenia pobranych zaliczek na podatek dochodowy, a na zakończenie każdego roku również informacje dla każdego pracownika nt. odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS dotyczących pracowników, zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Rozliczanie obcokrajowców w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Oraz dodatkowo:

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia akt osobowych oraz ewidencji urlopów.

Doradztwo podatkowe

Doradca Podatkowy Jacek Rembiałkowski zapewnia Państwu obsługę w zakresie rachunkowości, zobowiązań podatkowych oraz innych obowiązków publicznoprawnych.

W zakresie usług:

 • Bieżące doradztwo.
 • Opinie podatkowe.
 • Dokumentacja podatkowa.
 • Przeglądy podatkowe.
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych.
 • Rozliczenia podatkowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
 • Doradztwo dla rozpoczynających działalność.
 • Mapa ryzyka podatkowego.
 • Prowadzenie spraw oraz reprezentacja przed instytucjami państwowymi.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biuro Doradztwa Podatkowego Rembialkowski Sp. z o.o. 1 stycznia 1994 roku rozpoczęła działalność polegającą na świadczeniu usług związanych z szeroko rozumianą księgowością.

Od początku istnienia firma zakorzeniła się w świadomości wielu przedsiębiorców, a spora część z nich pozostaje mocną grupą stałych klientów.
Kancelaria na przestrzeni lat nawiązała współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w regionie, a także z całgo kraju i zza granicy. Należą do nich jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki i duże korporacje. Nasza współpraca z wieloma firmami ma do dziś charakter krajowy i międzynarodowy.

Dla klientów ważny jest fakt, że dzisiejsza kancelaria to z jednej strony osoba Jacka Rembiałkowskiego, który jako Doradca Podatkowy i właściciel na przestrzeni lat zyskał ogromne zaufanie i szacunek.

Z drugiej strony klienci doceniają innowacyjne rozwiązania i świeże spojrzenie Kingi Rembiałkowskiej-Doumbouya, która jako  Dyrektor Biura Rachunkowego i córka właściciela godnie kontynuuje rozpoczęty przed laty kierunek konsekwentnie zmierzający ku najwyższej jakości oferowanych usług.

Biuro Doradztwa Podatkowego RembiaLkowski Sp. z o.o. specjalizuje się w obsłudze księgowej, kadrowo-płacowej podmiotów gospodarczych w Polsce i za granicą. Dodatkowo w ofercie znajdują się usługi doradztwa podatkowego świadczone przez Jacka Rembiałkowskiego.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: