Kancelaria Podatkowa Dorota Hasso-Agopsowicz

Kompleksowa obsługa prowadzenia księgowość firmy na najwyższym poziomie.

  • NIP 8831076205
  • REGON 891367785

Charakterystyka

obszar usług:

 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Produkcja

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Obsługa PFRON
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Dla firm

Wyręczymy Państwa z wielu czynności administracyjno-biurowych i kontaktów z urzędami.

Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych (oszczędności podatkowe), identyfikacja ewentualnych problemów podatkowych oraz działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka kwestionowania rozwiązań podatkowych przez instytucje skarbowe.

Dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oferujemy doradztwo i pomoc w szczególności w wyborze formy prawnej działalności, form opodatkowania czy form prowadzonej księgowości.

Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez różne instytucje skarbowe, pomagamy w przygotowaniu stosownego materiału dowodowego, wyjaśnień, wniosków oraz odwołań.

Księgowość

W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.:

 • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

Profesjonalny doradca podatkowy to przede wszystkim:

 • gwarancja profesjonalnego prowadzenia spraw podatkowych Twojej firmy,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i możliwości skoncentrowania się na prowadzeniu przedsiębiorstwa bez troski o prawidłowość sporządzanych i składanych deklaracji, kontrole podatkowe,
 • wsparcie rozwoju Twojej firmy poprzez odpowiednie planowanie i optymalizację podatkową oraz konsultacje w zakresie ważnych decyzji finansowych, kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • kompleksowość usług (wsparcie także w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej).

Dla osób prywatnych

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla osób prywatnych, w szczególności doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące m.in:

 • opodatkowania dochodów z najmu, dzierżawy itp.,
 • opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych,
 • opodatkowania dochodów z zagranicy,
 • opodatkowania/zwolnienia otrzymanych darowizn i spadków (m.in.: SD-3 – Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, SD-Z2 – Zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych),
 • uzyskania interpretacji podatkowych (wniosek ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej),
 • sporządzania deklaracji i zeznań rocznych,
 • wyboru korzystnej formy współpracy,
 • finansowanie zewnętrzne : wnioski,
 • opodatkowanie dochodów / przychodów z nieujawnionych źródeł.

Reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomagamy w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wyjaśnień oraz wniosków i odwołań.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Biura rachunkowe powstało w lutym 2015. Prowadzone jest przez Dorotę Hasso-Agopsowicz posiadającą certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 26192/01.
Celem kancelarii jest zapewnienie klientom pełnego bezpieczeństwa podatkowego oraz dochowanie należytej staranności przy wykonaniu zlecenia. W warunkach często zmieniającego
się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej. Współpraca z Kancelarią Radcy
Prawnego oferującą profesjonalną pomoc prawną, oraz Kancelarią Notarialną , która zapewnia wsparcie w czynnościach notarialnych pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.
Kancelaria działa na rynku krajowym. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług doradztwa podatkowego. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Przedmiotem naszej działalności jest:
 działalność rachunkowo-księgowa,
 doradztwo podatkowe,
 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czynności doradztwa
Doradca podatkowy to także nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy na swojej drodze - prywatnej lub zawodowej - napotkali na problemy natury podatkowej, przez co konieczne staje się zastępstwo i reprezentacja w sporach z urzędami takimi jak: Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Izba Skarbowa, Izba Celna, Urząd Kontroli Skarbowej.
Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu pozwala na reprezentowanie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi, skarbowymi i w postępowaniach przed sądami
administracyjnymi. Takie uprawnienia czynią go kimś więcej niż tylko księgowym. W krajach Unii Europejskiej stała współpraca z kancelarią podatkową – już od momentu założenia firmy – jest standardem, ponieważ pozwala uniknąć sporów z fiskusem i dotkliwych sankcji finansowych za nieprawidłowości podatkowe.

Ekspert artykułu

Artykuły: