Kancelaria Podatkowo-Prawna mgr Małgorzata Kardas-Gołębiowska

3

Działamy od 2000 roku, w myśl dewizy Fortis fortuna adiuvat.

  • NIP 1180052541
  • REGON 012425753

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bielany

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Likwidacja / przekształcenie
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Finka
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Doradca podatkowy
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

I. Biuro Rachunkowe.

1. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • przygotowanie rozliczeń do zwrotu VATu za remonty i zakupy do remontu lub budowy domu
 • VAT w rolnictwie
 • deklaracje podatkowe PIT za rok 2012 z odliczeniami i ulgami   do 30 kwietnia 2013 r.
 • usługi doradztwa podatkowego
 • usługi doradztwa biznesowego

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • dla osób fizycznych prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • dla spółek jawnych i spółek partnerskich, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód
 • dla spółek cywilnych osób fizycznych

3. Książka Przychodów i rozchodów:

 • dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • dla spółek partnerskich i spółek jawnych
 • dla spółek cywilnych osób fizycznych
 • dla osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (jeżeli zgłosiły one zamiar prowadzenia tej ewidencji), duchownych którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego

4. Pełna Księgowość:

 • dla przedsiębiorstw, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR (w 2013 r. to jest 4.922.000 PLN)
 • dla spółek kapitałowych ( spółka akcyjna i spółka z o.o.)
 • dla spółek osób prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)

II. Rejestracja nowych firm.

III. Doradztwo podatkowe.

IV. Doradztwo kadrowe.

V. Doradztwo upadłościowe.

Działamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz.2125 z późn. zm, zwane w dalszej części „PuiN”); pomagamy Państwu w: – sporządzaniu wniosków o upadłość, zarówno dla strony wierzyciela, jak i dłużnika – procedurach postępowania względem odzyskania całości bądź też części należności, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony majątku upadłego. Ponadto weryfikujemy zasadność wszczęcia postępowania upadłościowego oraz likwidacyjnego dla każdego typu podmiotu gospodarczego.

VI. Doradztwo biznesowe.

Dodatkowe informacje

Działamy od 18 lat na podstawie profesjonalnego świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez Ministra Finansów nr 00021.

Zaufało nam już ponad kilkaset firm małych i średnich z Warszawy i okolic.

Naszym celem jest zapewnienie klientom Kancelarii pełnego bezpieczeństwa podatkowo - prawnego i rozwojowo - inwestycyjnego, aby mogli skupić się na swoim profilu działalności bez rozpraszania się na spełnianie najrozmaitszych wymogów formalno - prawnych stawianych przez urzędy, banki czy trudnych kontrahentów.

Zakładamy, że nasz klient nie musi znać się na wszystkim.

Doceniamy jak ważne jest planowe działanie i przewidywanie różnych scenariuszy rozwoju firmy w przyszłości, dlatego pragniemy pomagać naszym klientom w planowaniu rozwoju i ochronie przed ewentualnymi zagrożeniami. Dobrze rozwijająca się firma będąca naszym klientem to także rozwój naszej Kancelarii. Większość klientów zdobywamy z polecenia naszych już od lat zadowolonych klientów.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: