Kancelaria Podatkowo-Prawna mgr Małgorzata Kardas-Gołębiowska (0)

Biuro rachunkowe, Rejestracja nowych firm, Doradztwo podatkowe, kadrowe, upadłościowe, biznesowe.

  • NIP 1180052541

obszar usług:

 • Bielany

rodzaje księgowości:

 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Sporządzenie umów
 • Likwidacja / przekształcenie

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

I. Biuro Rachunkowe.

1. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • przygotowanie rozliczeń do zwrotu VATu za remonty i zakupy do remontu lub budowy domu
 • VAT w rolnictwie
 • deklaracje podatkowe PIT za rok 2012 z odliczeniami i ulgami   do 30 kwietnia 2013 r.
 • usługi doradztwa podatkowego
 • usługi doradztwa biznesowego

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • dla osób fizycznych prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • dla spółek jawnych i spółek partnerskich, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód
 • dla spółek cywilnych osób fizycznych

3. Książka Przychodów i rozchodów:

 • dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • dla spółek partnerskich i spółek jawnych
 • dla spółek cywilnych osób fizycznych
 • dla osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (jeżeli zgłosiły one zamiar prowadzenia tej ewidencji), duchownych którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego

4. Pełna Księgowość:

 • dla przedsiębiorstw, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR (w 2013 r. to jest 4.922.000 PLN)
 • dla spółek kapitałowych ( spółka akcyjna i spółka z o.o.)
 • dla spółek osób prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)

II. Rejestracja nowych firm.

III. Doradztwo podatkowe.

IV. Doradztwo kadrowe.

V. Doradztwo upadłościowe.

VI. Doradztwo biznesowe.

Dodatkowe informacje

Działamy od 18 lat na podstawie profesjonalnego świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez Ministra Finansów nr 00021.

Zaufało nam już ponad kilkaset firm małych i średnich z Warszawy i okolic.

Naszym celem jest zapewnienie klientom Kancelarii pełnego bezpieczeństwa podatkowo - prawnego i rozwojowo - inwestycyjnego, aby mogli skupić się na swoim profilu działalności bez rozpraszania się na spełnianie najrozmaitszych wymogów formalno - prawnych stawianych przez urzędy, banki czy trudnych kontrahentów.

Zakładamy, że nasz klient nie musi znać się na wszystkim.

Doceniamy jak ważne jest planowe działanie i przewidywanie różnych scenariuszy rozwoju firmy w przyszłości, dlatego pragniemy pomagać naszym klientom w planowaniu rozwoju i ochronie przed ewentualnymi zagrożeniami. Dobrze rozwijająca się firma będąca naszym klientem to także rozwój naszej Kancelarii. Większość klientów zdobywamy z polecenia naszych już od lat zadowolonych klientów.