La Matita sp. z o.o.

Profesjonalne usługi księgowe w Warszawie dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

  • NIP 7010495567
  • REGON 362036894

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Obsługa PFRON
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa

języki:

 • angielski
 • rosyjski

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Comarch Optima
 • InsERT
 • Sage Symfonia
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji
 • dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)
 • polityka rachunkowości
 • INTRASTAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • uczestnictwo w kontroli, udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej 

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Rozliczenia kadrowo-płacowe

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę (PIT-4) oraz przelewów na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego: zestawienia dotyczącego przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych
 • rozliczenia z PFRON

Dodatkowe informacje

Biuro rachunkowe w Warszawie działa od 2009 roku. Świadczymy profesjonalne usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek oraz fundacji.

Nasze usługi oparte są na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu rachunkowości dla większości rodzajów podmiotów gospodarczych. Prezes firmy Pani Ewa Kowalewska-Sulej wpisana jest na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biuro rachunkowe jest najlepszym wyborem dla małych firm, którym nie opłaca się tworzyć własnych struktur księgowych. Profesjonalna księgowa w Warszawie to zbyt duży wydatek. Biuro rachunkowe zapewnia profesjonalną obsługę księgową przy znacznie niższym koszcie, jednocześnie odciążając klientów od wszelkich spraw związanych z dokumentacją: prowadzi księgowość, wypełnia deklaracje, składa je w odpowiednich instytucjach.

Na podstawie udzielanych nam pełnomocnictw  reprezentujemy naszych klientów przed urzędami, także w zakresie  kontroli podatkowych, które odbywają się w miejscu przechowywania dokumentów, czyli w biurze rachunkowym. 

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów usługowo prowadzące księgi rachunkowe i podatkowe, obejmujące dodatkowo obsługę kadrowo-płacową.

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie, ale generalnie zależy od rodzaju i ilości np. przepływających przez firmę faktur zakupu i sprzedaży oraz zatrudnionych osób. W przypadku jednoosobowych działalności , przy uproszczonej księgowości (podatkowa księga przychodów i rozchodów) nie są to duże kwoty, a korzyści ogromne. Przedsiębiorcy nie muszą tracić czasu na zgłębianie zmieniających się przepisów podatkowych. My to robimy za nich.

Nasze biuro księgowe specjalizuje się w obsłudze średnich i dużych podmiotów branży turystycznej oraz reklamowej, zarówno w formie spółek (pełna księgowość), jak i jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych (kpir), w tym prowadzących pełną księgowość.

W ramach naszych kompleksowych usług oferujemy prowadzenie spraw kadrowych i rozliczeń płacowych.

Nowością, za która staramy się podążać jest coraz większe zainteresowanie  prowadzeniem księgowości, kadr i płac, w tym online. To rozwiązanie pozwala elektronicznie przesyłać faktury i sprawdzać na bieżąco rozliczenia, przeglądać księgi rachunkowe. Wystarczy komputer i dostęp do internetu.

Siedziba biura mieści się w Centrum Warszawy, ale to nas absolutnie nie ogranicza do współpracy z klientami z tego obszaru. Dokumenty można przesłać do biura pocztą lub mailem. Korzystamy z usług firm kurierskich oraz wspomagamy się specjalnymi programami pozwalającymi przesyłać dokumenty drogą elektroniczną (np Saldeo Smart). Oszczędności są oczywiste, zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym. 

Ewa Kowalewska-Sulej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Główna księgowa w spółkach prawa handlowego; Certyfikat Ministerstwa Finansów.
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Certyfikowany Specjalista Usług Księgowych, sygnatariusz Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości
Ponad 20 lat doświadczenia w zawodzie. Na rynku usług księgowych od 2009 roku.

Ekspert artykułu

Artykuły: