Usługi Księgowe, Izabela Szymańska

11

Rozwijaj swój Biznes, my zadbamy o księgowość

  • NIP 5321649959
  • REGON 141328352

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wesoła

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Bezpłatna pomoc w założeniu firmy - WYBIERZ BIURO I ZAPYTAJ
 • Dokumentacja kredytowa
 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO

platformy online:

 • Scanye
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obejmuje, m.in.:

 • księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej, które obejmuje, m.in.:

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT, które obejmuje, m.in.:

 • prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
 • sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.

Obsługa kadrowo-płacowa, która obejmuje, m.in.:

 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych).
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.

Ekspert artykułu

Artykuły: