Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej

Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej

 • 4.3 / 5
 • 13

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą trzeba wybrać odpowiednią formę opodatkowania dochodów swojej firmy. Jedną z wielu dostępnych opcji jest karta podatkowa. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania dostępna w polskim systemie podatkowym, jednak nie wszyscy podatnicy mogą z niej skorzystać. Karta podatkowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a głównie są to rzemieślnicy.

Aby rozliczać się na podstawie karty podatkowej, trzeba zachować limity stanu zatrudnienia, które określone są w ustawie. Jednocześnie nie można korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, prowadzić innej działalności gospodarczej, a także współmałżonek nie może prowadzić działalności o tym samym zakresie.

Wady związane z rozliczaniem się na podstawie karty podatkowej to:

 • Nie można łączyć dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej z innymi dochodami.
 • Podatek jest do zapłacenia również wtedy, gdy nie ma przychodów, a prowadzona działalność przynosi straty.
 • Nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, oraz w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących.
 • Nie można skorzystać z ulg podatkowych.
 • Karta podatkowa to niska zdolność kredytowa.

Karta podatkowa ma również swoje zalety:

Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną kartą podatkową jest zwolniony z:

 • obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanych dochodów
 • Wpłacania zaliczek na podatki.
 • Kwota podatku jest niezmienna niezależnie od osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów
  można odliczyć składkę zdrowotną

W jaki sposób zgłosić opodatkowanie kartą podatkową?

Przed rozpoczęciem działalności musi nastąpić zgłoszenie opodatkowania kartą podatkową.
Wniosek o wdrożenie opodatkowania w formie karty podatkowej trzeba złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, lub dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.
W przypadku podatnika prowadzącego już działalność, który wcześniej płacił podatek i korzystał z innej formy opodatkowania wniosek trzeba złożyć nie później niż do 20 stycznia następnego roku na formularzu PIT-16.

Stawki podatku dla karty podatkowej

Stawki podatku są określone kwotowo i co roku podlegają podwyższaniu w oparciu o inflację. Wysokość stawek zależy od:

 • rodzaju i zakresu działalności,
 • liczby pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości w której jest prowadzona firma.

Opłacanie podatku w przypadku karty podatkowej

Urząd skarbowy po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 ustala wysokość podatku i termin jego zapłaty. Podatek należy odprowadzać w terminie do siódmego każdego dnia miesiąca za miesiąc ubiegły. Nie są możliwe kwartalne wpłaty na podatek dochodowy.

Rozliczenie roczne karty podatkowej

Po zakończeniu roku podatkowego do 31 stycznia roku następnego trzeba złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, na druku PIT-16A. Podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki.

Przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowany kartą podatkową ma obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru, wykonanej usługi. Obowiązkiem jest również prowadzenie książki ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych.

Zobacz inne dostępne formy opodatkowania działalności w Polsce: Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej