ALTHIMUS sp. z o.o.

11

Kompleksowa obsługa Księgowo-Kadrowa, Dojazd do Klienta, Licencja MF, OC.

  • NIP 1181944282
  • REGON 141376204

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ochota

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Start-up
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski
 • rosyjski

programy księgowe:

 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgi rachunkowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • bieżące księgowania dokumentów dla celów podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań oraz sporządzanie i składanie deklaracji z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku VAT,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.
Księgi Przychodów i Rozchodów / Ryczałt Ewidencjonowany
W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:
 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • obliczamy miesięczne zobowiązania oraz sporządzamy i składamy deklaracje z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.
Kadry i płace
W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:
sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy deklaracje PFRON,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • reprezentujemy Państwa przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz GUS.

Wyprowadzanie zaległości
Oferujemy wyprowadzanie zaległości:
 • księgowych
 • podatkowych
 • wobec ZUS
 • kadrowo-płacowych
Zapewniamy fachową opiekę i profesjonalne doradztwo.

Wideo

Dodatkowe informacje

Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe dla podmiotów o różnej formie prawnej, profilu działalności jak i różnej wielkości. Posiadamy autorskie rozwiązania informatyczne dostosowywane przez nas do specyfiki Klienta pozwalające na znaczną automatyzację procesu księgowania. Dzięki takim rozwiązaniom szczególnie atrakcyjną ofertę możemy zaproponować firmom o dużej liczbie dokumentów księgowych.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca z możliwości jakie stwarza firma - stałego dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz aktualne ubezpieczenie OC (na kwotę 500 tys. zł) działalności biura rachunkowego.

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie powierzonych nam zadań.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego i zapraszamy do współpracy!

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: