Samozatrudnienie - wady i zalety

Dla firm: Samozatrudnienie - wady i zalety

 • 4.4 / 5
 • 11

Samozatrudnienie - na czym polega?

Pod pojęciem samozatrudnienia kryje się samodzielne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Samozatrudniony podejmuje ciągłą i zarobkową działalność we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko. Zwykle nie zatrudnia pracowników, choć ma do tego prawo. Może przy tym współpracować z jednym lub z wieloma kontrahentami - często samozatrudnieni podejmują współpracę z dotychczasowym pracodawcą.

Chcąc rozpocząć świadczenie usług w ramach samozatrudnienia, konieczne jest założenie własnej działalności gospodarczej. W tym celu wystarczy wypełnić wniosek CEIDG - 1 następnie złożyć go w przewidzianej przepisami formie, czyli:

 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym poświadczonym notarialnie,
 • drogą elektroniczną przez stronę.

Formy współpracy dla samozatrudnionych

Osoby, które zdecydują się przejść na samozatrudnienie, mogą zawierać różne formy współpracy:

 • umowa o świadczenie usług -  powszechnie stosowana umowa zbliżona do umowy zlecenia. Jej przedmiotem jest wykonanie przez jedną ze stron określonych usług na rzecz drugiej strony. Po wykonaniu działań samozatrudniony wystawia fakturę,
 • umowa zlecenie - jej przedmiotem jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej umową czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy.
 • umowa o dzieło - jej przedmiotem jest zobowiązanie wykonawcy do wykonania dzieła, a zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.
 • kontrakt menadżerski - przedmiotem jest zobowiązanie przez przyjmującego zlecenie do stałego wykonywania czynności zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy na jego rzecz i w jego imieniu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Samozatrudnienie - jakie zalety?

 • wyższe dochody - samozatrudnienie pozwala na osiąganie większych dochodów w porównaniu z pracą na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Na samozatrudnieniu to my sami decydujemy o naszych zarobkach. Ze względu na niższe koszty zatrudnienia jest też opłacalne dla pracodawcy, który jest bardziej skłonny do zwiększenia wynagrodzenia dla samozatrudnionego.
 • większa swoboda - samozatrudnienie pozwala przedsiębiorcy decydować o liczbie klientów - możliwe jest nawiązywanie współpracy z innymi zleceniodawcami, a nawet równoległe prowadzenie innego biznesu. Samozatrudniony nie podlega pracodawcy, sam decyduje o tym, gdzie i kiedy wykonuje swoją pracę oraz kiedy planuje urlop. Zmiana zleceniodawcy jest łatwiejsza niż ma to miejsce w przypadku pracy na etacie.
 • przywileje dla nowych firm - osoby, które po raz pierwszy uruchamiają własną działalność gospodarczą, mogą skorzystać z tzw. Ulgi na start, czyli zwolnienia z opłacanie składek ZUS przez 6 miesięcy oraz Małego ZUS-us, czyli preferencyjnych składek ubezpieczenia. Składki w obniżonej wysokości można płacić przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności. Łącznie to 30 miesięcy preferencyjnych warunków.
 • korzyści podatkowe - na samozatrudnieniu zakupy firmowe można nie tylko ujmować w kosztach, ale także rozliczać związany z nimi VAT. Samozatrudniony może ponadto korzystać z niższych stawek podatku dochodowego (ryczałt lub stawka liniowa 19%);
 • większa satysfakcja zawodowa - wynikająca z nowych możliwości rozwoju osobistego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Samozatrudnienie - jakie wady?

 • większa odpowiedzialność - samozatrudniony przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, za którą ponosi odpowiedzialność prawną i finansową.
 • dodatkowe obowiązki - samozatrudnienie wymaga odprowadzania składek na ubezpieczenia, opłacania podatków, składania deklaracji oraz dopełniania innych formalności księgowych. We wszystkich tych sprawach przedsiębiorcy pomóc może doświadczona księgowa. Więcej na jej temat w artykule Umowa o świadczenie usług księgowych - na co zwrócić uwagę?
 • brak praw pracowniczych - istotnym minusem samozatrudnienia jest brak przywilejów przysługujących pracownikom zatrudnionym w ramach UoP, w tym prawa do urlopu wypoczynkowego i wychowawczego.
 • mniejsza stabilizacja - na samozatrudnionym spoczywa obowiązek pozyskiwania klientów - ich brak oznacza dla niego brak dochodów. 
 • nienormowany czas pracy - wynagrodzenie jest wypłacane samozatrudnionemu za realizację projektów, a to  sprawia, że często pracuje on dłużej niż 8 godzin dziennie. 

Samozatrudnienie - podsumowanie

Czy samozatrudnienie się opłaca? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Decyzja zależy od naszych osobistych preferencji. Osoby, które cenią sobie swobodę działania i chcą zwiększyć zarobki, powinni rozważyć przejście na samozatrudnienie. Decyzja jednak o własnej działalności musi być dobrze przemyślana - zwłaszcza, że wiąże się z nią większa odpowiedzialność i dodatkowe obowiązki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: