Fundacja Rodzinna w Polsce: Skuteczne Narzędzie Zarządzania Majątkiem i Sukcesji

Dla firm: Fundacja Rodzinna w Polsce: Skuteczne Narzędzie Zarządzania Majątkiem i Sukcesji

  • 5.0 / 5
  • 1

Fundacja Rodzinna to narzędzie, które zmienia paradygmat zarządzania majątkiem rodzinnym. Ułatwia to procesy sukcesyjne i oferuje korzystne warunki podatkowe. W artykule zagłębimy się w istotę i praktyczne zastosowanie Fundacji Rodzinnej.

Czym jest Fundacja Rodzinna?

Jest to rozwiązanie dedykowane dla firm rodzinnych, które umożliwia gromadzenie i zarządzanie majątkiem bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim chodzi tu o umożliwienie kontynuowania i przekazywania majątku na kolejne pokolenia.

Geneza powstania

Fundacje rodzinne w Europie nie są nowością. Modele takie funkcjonują w wielu krajach, takich jak Liechtenstein czy Malta. Polskie rozwiązanie inspirowane jest najlepszymi praktykami, lecz dostosowane do specyfiki rodzimych firm i rodzinnego dziedzictwa.

Procedura założenia Fundacji Rodzinnej

Chcąc założyć fundację rodziną, wymagane są następujące kroki:

  1. Sporządzenie aktu założycielskiego.
  2. Określenie celów fundacji, mających służyć wielu pokoleniom.
  3. Wprowadzenie do fundacji mienia o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych.
  4. Ustalenie struktury zarządzania.
  5. Wpis do rejestru fundacji rodzinnej prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Organizacja i funkcjonowanie

Oprócz zarządu, istotne role odgrywają rada nadzorcza i zgromadzenie beneficjentów. Zarząd odpowiada za bieżące funkcjonowanie fundacji, zaś rada nadzorcza, monitoruje i nadzoruje działania zarządu. Zgromadzenie beneficjentów ma charakter konsultacyjny.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zasady opodatkowania

Opodatkowanie Fundacji Rodzinnej różni się w zależności od rodzaju działalności. Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 15%. Niemniej jednak, dzięki odpowiedniej strukturze działalności, można skorzystać z licznych ulg i zwolnień.

Ważnym aspektem jest to, że świadczenia dla najbliższej rodziny, takie jak dla małżonków czy dzieci, są zwolnione z dodatkowego podatku. Dzięki temu fundacja staje się atrakcyjnym narzędziem planowania sukcesji majątkowej.

Zmiany w kodeksie cywilnym

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zakresie zachowku, które mają na celu uproszczenie procesu dziedziczenia majątku firmy. Umożliwia to pewne przekazywanie majątku, bez konieczności spłaty potencjalnych roszczeń od innych spadkobierców.

Korzyści i możliwe wyzwania

Poza korzyściami podatkowymi, fundacja rodzinna oferuje stabilizację zarządzania majątkiem. Jednak, jak każde rozwiązanie, niesie za sobą pewne wyzwania, takie jak konieczność precyzyjnego określenia celów fundacji czy zapewnienie odpowiedniego zarządzania.

Podsumowanie informacji o fundacji rodzinnej

Fundacja Rodzinna stała się popularnym narzędziem zarządzania majątkiem w Polsce, umożliwiając rodzinom nie tylko ochronę aktywów, ale także zoptymalizowanie zobowiązań podatkowych. Założenie Fundacji Rodzinnej to stosunkowo prosty proces, ale wymaga dokładnego zrozumienia celów oraz korzyści, jakie niesie za sobą. Dla wielu rodzin w Polsce jest to skuteczne narzędzie sukcesji majątkowej, które zapewnia trwałość i ciągłość zarządzania majątkiem na przyszłe pokolenia.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: