Prosta spółka akcyjna (PSA)

Dla firm: Prosta spółka akcyjna (PSA)

 • 4.8 / 5
 • 5

Prosta spółka akcyjna - definicja

Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi nowy, obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej, typ spółki kapitałowej, której działalność będzie uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. Wprowadzenie nowoczesnej formy działalności do obrotu prawnego ma na zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców z branży nowych technologii. PSA stanowi jedno z rozwiązań 100 zmian dla firm, pakietu ułatwień dla przedsiębiorców.

Od kiedy można rejestrować PSA?

Nowe przepisy mają wejść w życie wraz z dniem 1 marca 2020 r., czyli już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Nowy typ spółki - dla kogo korzystny?

Niewątpliwie nowa forma prowadzenia działalności będzie korzystna dla innowacyjnych firm, w tym popularnych start-upów. Te, które nie dysponują dużym kapitałem na rozpoczęcie działalności i  potrzebują finansowania zewnętrznego, mogą liczyć na szereg ułatwień.

Obecnie osoby rozpoczynające działalność w formie spółki kapitałowej w większości decydują się na jej prowadzenie w formie sp. z o.o. (71%), pozostałe wybierają kosztowną i skomplikowaną w obsłudze spółkę akcyjną. Sama sp. z o.o., choć prosta i tania w założeniu, nie jest jednak idealna - wybierające ją firmy tracą wiele zalet spółki akcyjnej. Chodzi tu głównie o możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Rozwój rynku start-upów w Polsce i zahamowanie ich „ucieczki” za granicę to główne cele ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną. Nową formę działalności ma wyróżniać możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsięwzięcia.

Podobne do PSA rozwiązania funkcjonują już za granicą, we Francji, Słowacji czy Wielkiej Brytanii.

Główne założenia prostej spółki akcyjnej

Z założenia, prosta spółka akcyjna (PSA) łączyć ma zalety spółki akcyjnej z zaletami spółki z o.o., a więc stosunkowym prostym i tanim jej założeniem, prowadzeniem i likwidacją.

Do głównych cech prostej spółki akcyjnej należą:

 • brak progu wejścia - wymagana minimalna wysokość kapitału akcyjnego to 1 zł, odejście od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego;
 • szybka i prosta rejestracja elektroniczna - w jedyne 24 godziny za pomocą formularza (brak wymogu wizyty u notariusza i tworzenia statutu spółki w formie aktu notarialnego) obok możliwości tradycyjnej rejestracji,
 • uproszczenie procedur w spółce - możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w trakcie wideokonferencji;
 • zniesienie skomplikowanych wymogów organizacyjnych - brak obowiązku tworzenia rady nadzorczej spółki, do jej prowadzenia wystarczy 1-osobowy zarząd, możliwość powołania rady dyrektorów;
 • elektroniczny rejestr akcjonariuszy - prowadzony na uproszczonych zasadach przez firmę inwestycyjną, notariusza lub z wykorzystaniem technologii blockchain;
 • elastyczność co do zasad działania spółki i rodzajów akcji - wprowadzenie akcji za prace i usługi, swoboda wypłat z kapitału akcyjnego;
 • swobodne dysponowanie środkami spółki - brak kapitału zakładowego, a przy tym obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, mających zapewnić ochronę wierzycieli;
 • brak statusu spółki publicznej + a w efekcie brak związanych z tym obowiązków,
 • skrócony proces likwidacji spółki - uproszczony względem innych typów spółek i dający możliwość rozwiązania spółki bez likwidacji na zasadzie przejęcia jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Blockchain

Prawdziwą rewolucją w polskim porządku prawnym stanowić ma wprowadzenie technologii blockchain. Zgodnie z projektem ustawy o PSA, rejestr akcjonariuszy będzie mógł być prowadzony w rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych. A to oznacza, że start-upy będą miały możliwość zapisywania akcji nie w papierowej, jak dotychczas, a elektronicznej formie. To ma z kolei ułatwić gromadzenie kapitału w ramach ICO (Initial Coin Offering) i zwiększyć szansę prowadzenia akcji crowdfunding-owych.

Bezpieczeństwo wierzycieli

Główne korzyści PSA postrzegane są jednocześnie jako źródło potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i wiarygodności samej spółki. Zarzuty przeciwników PSA dotyczą przede wszystkim ryzyka braku możliwości zaspokojenia wierzycieli w przypadku upadłości. Na ich szczęście, oprócz licznych uproszczeń, projekt przewiduje również, mające chronić interesy wierzycieli spółki, mechanizmy. Należą do nich choćby zakaz świadczeń zagrażających wypłacalności, obowiązek tworzenia kapitału zapasowego oraz obowiązkowa kolejność źródeł pokrycia strat.

Eksperci artykułu: