Jakie koszty przedsiębiorca może odliczyć od podatku - co warto wrzucić w koszty prowadzenia firmy?

Dla firm: Jakie koszty przedsiębiorca może odliczyć od podatku - co warto wrzucić w koszty prowadzenia firmy?

  • 4.8 / 5
  • 9

Nie da się wygenerować dochodów bez inwestycji, dlatego każda działalność gospodarcza wymaga nakładów finansowych, nie ma znaczenia czy to będzie inwestycja w towary, produkty, infrastrukturę czy narzędzia. Dzięki wykazaniu kosztów działalności gospodarczej zmniejsza się podatek, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, ponieważ podstawą obliczenia tego podatku jest dochód a nie przychód. Dochód to przychody pomniejszone o koszty. Definicję kosztów uzyskania przychodów można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym. W dużym uproszczeniu ustawa mówi, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem każdy wydatek, który pozwala wygenerować zysk jest kosztem w firmie. Poniżej przedstawione zostały przykładowe koszty:

Koszty urzędowe - do kosztów działalności można wrzucić koszty rejestracji firmy, koszty opłat skarbowych, uzyskiwania porad prawnych, czy wyrobienie pieczątki.

Środki trwałe - na początek rozkręcania biznesu niemal zawsze potrzebne są inwestycje w środki trwałe, a są to wszystkie urządzenia, maszyny, budynki, samochody, komputery i inne, które będą wykorzystywane w prowadzeniu działalności dłużej niż rok. Dzięki zaliczeniu ich w koszty w pierwszym roku działalności, podatek do zapłacenia będzie minimalny, bądź wcale go nie będzie.

Materiały i towary - w koszty firmowe warto wrzucić materiały, z których będą tworzone produkty i towary.

Wartości niematerialne i prawne - są to licencje, prawa autorskie i majątkowe, prawa do wynalazków, patentów, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Wartości te muszą służyć dłużej niż rok.

Czynsz i wyposażenie biura - do kosztów uzyskania przychodu, można wliczyć czynsz za najem lokali biurowych, magazynów czy zakup potrzebnego wyposażenia, a także środki czystości. Przedsiębiorca prowadzący firmę we własnym mieszkaniu ma również prawo do odliczania kosztów. Jeśli biuro jest usytuowane w osobnym pomieszczeniu i posiada konkretny metraż, wówczas wlicza się proporcję pokoju w stosunku do powierzchni całkowitej nieruchomości.

Rachunki za media i usługi telekomunikacyjne - koszty związane z opłacaniem rachunków za prąd, gaz, Internet czy telefon są kosztami uzyskania przychodów z działalności firmy.

Wynagrodzenia pracowników - kosztami działalności gospodarczej są również wynagrodzenia wypłacane pracownikom, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych. Można je zaliczyć do kosztów w miesiącu, za które były należne.

Reklama - wszystkie koszty poniesione na reklamę i marketing firmy, przyczyniają się również do osiągnięcia wyższych przychodów, a zatem jak najbardziej można je wrzucić w koszty swojej działalności gospodarczej.

Składki na ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne mogą zostać uznane za koszt podatkowy, ale muszą być opłacone tzn., że przedsiębiorca zaliczy je w miesiącu do kosztów ich faktycznego opłacenia. Można też, zamiast zaliczać opłacone składki do kosztów uzyskania przychodu, odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wyjazdy służbowe - podróż służbową można jak najbardziej wrzucić w koszty firmy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Usługi księgowe i prawne - również stanowią koszty działalności gospodarczej.

Firmowy rachunek bankowy i koszty kredytów - do kosztów prowadzenia działalności można zaliczyć wydatki związane z wykonywaniem operacji finansowych z firmowego rachunku bankowego. Od przychodów można także odliczyć odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Polisa - żeby polisa ubezpieczeniowa mogła być wrzucona w koszty musi obejmować składniki firmy, którymi są samochody czy budynki.

Odzież firmowa - ubrania, które będą opatrzone logo firmy, będą pełniły funkcję reklamową firmy, mogą być wliczone w koszty.

Okulary - jako koszt firmowy można zaliczyć okulary pracownicze dla pracowników, którzy spędzają przynajmniej połowę swojego czasu przy komputerze.

Wydatki na psa - jest to nietypowy koszt, ale jeżeli pies pilnuje magazynu, czy placu to zabezpiecza on źródło przychodów, także wydatki związane z jego utrzymaniem można zaliczyć do kosztów.

Szkolenia i prenumeraty - książki, szkolenia i prenumeraty branżowych pism, mogą być zaliczone w koszty pod warunkiem, że są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Motor, skuter, rower - jeśli środkiem transportu, dzięki któremu przedsiębiorca będzie prowadził interesy firmy, ma być motor, skuter czy rower, to też można wliczyć w koszty przedsiębiorstwa.

Remont biura - przedsiębiorcy posiadający lokal firmowy, który wymaga remontu mają możliwość wliczyć opłaty z nim związane w koszty prowadzenia firmy. Może to być zapłata za położenie paneli, zapłata za wymianę drzwi i okien czy malowanie ścian.

Zakup firmowego auta - prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością posiadania samochodu. Zakup auta można wrzucić w koszty, jeśli zostanie ono wliczone do majątku firmy. Oznacza to, że samochód musi zostać wykazany w ewidencji środków trwałych. Do kosztów prowadzenia działalności związanych z samochodem, oprócz jego kupna można wliczyć ubezpieczenie, zakup paliwa i części wymiennych oraz przegląd.

Jeśli pojawiają się wątpliwości, czy jakiś wydatek może być uznany za koszt, to można zwrócić się z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji do Urzędu Skarbowego. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest wniosek, który należy wypełnić i wnieść opłatę wynoszącą 40zł. W związku z tym, że na wydanie interpretacji czeka się około trzech miesięcy warto prowadzić księgowość swojej firmy w doświadczonym biura rachunkowym. Księgowa, która, na co dzień ma styczność z firmą bez problemu określi co w konkretnym przypadku jest kosztem uzyskania przychodu a co nie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: