Księgowość / biuro rachunkowe dla Uber, Bolt, Free Now

Dla firm: Księgowość / biuro rachunkowe dla Uber, Bolt, Free Now

  • 5.0 / 5
  • 6

Praca jako kierowca Uber, Bolt czy Free Now to kuszące źródło zarobku – stałego lub dodatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że każdy kurs to przychód, który zgodnie z polskimi przepisami należy udokumentować fakturą oraz rozliczyć. Jakie są podstawowe zasady rozliczania Uber? Czy względem wszystkich kierowców Bolt albo Uber działalność gospodarcza jest obowiązkowa do założenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule poniżej. Listę biur rachunkowych specjalizujących się w obsłudze księgowej przewozu osób znajdziesz: Księgowość / biura rachunkowe dla Uber, Bolt, Free Now

Uber – działalność gospodarcza

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów działalność zarobkowa, jaką jest praca w charakterze kierowcy Ubera, zawsze wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej. Wynika to z tego, że Uber, Bolt czy Free Now pełnią jedynie rolę pośrednika, natomiast kierowca sam musi wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa, czyli rozliczać się z fiskusem, opłacać ZUS i odprowadzać podatki. W umowach nawiązywanych z tymi pośrednikami wszelkie obowiązki wyraźnie przerzucane są na kierowców, a jednocześnie pośrednicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności. O tym, że dla kierowców Uber działalność gospodarcza jest koniecznością, świadczy też to, że muszą oni podczas rejestracji w aplikacji przedstawić swój numer NIP, który również jest zarejestrowany do VAT UE.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Chcąc zarejestrować pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą należy dokonać wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na stronie rządowej aplikacja.ceidg.gov.pl, wykorzystując przy tym profil zaufany ePuaP. Kierowca Uber działalność gospodarczą zakłada podając odpowiedni kod PKD, czyli PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych lub PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Oczywiście nie wolno też zapominać, że od 1 stycznia 2021 r. każdy kierowca chcący świadczyć usługi przewozu osób musi posiadać ważną licencję taksówkarską.

Uber – faktury VAT

Dla każdego partnera Uber podatki i faktury to kwestia, która budzi wiele wątpliwości i pytań. Trzeba wiedzieć, że każdy kurs realizowany przez kierowcę musi być udokumentowany osobną fakturą sprzedażową lub powinien zostać nabity na kasę fiskalną. W praktyce oznaczałoby to, że kierowca powinien wystawiać nawet kilkaset faktur miesięcznie, a zgodnie z zasadami rachunkowości każda z nich powinna zostać zaksięgowana oddzielnie. Jednakże, to Uber w imieniu kierowców i na podstawie informacji udzielonych przez pasażerów wystawia imienne faktury VAT lub rachunki (faktury bez VAT) na rzecz pasażerów. Na kierowcy spoczywa jedynie obowiązek prawidłowego rozliczenia z podatku VAT z urzędem skarbowym.

Uber i Bolt – podatek VAT

Kolejna ważna kwestia dotyczy tego jak rozliczać Uber. Usługi przewozu pasażerskiego, zwane też usługami taksówkarskimi, w przypadku czynnych podatników VAT podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną 8%. Preferencyjna stawka VAT wynika z załącznika nr 3 poz. 40 do ustawy o VAT. Z kolei podatnicy będący zwolnieni podmiotowo z podatku VAT wystawiają faktury ze stawką ZW, czyli nie doliczają podatku VAT do wartości przejazdu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W jakim przypadku kierowca Uber czy Bolt podatek VAT może pominąć w rozliczeniach?

Wszystko zależy od wysokości osiąganych przez niego przychodów. Jeżeli w poprzednim w roku podatkowym nie przekroczyły one kwoty 200 tys. zł netto, oraz w danym roku podatkowym również nie przekroczyły tego limitu, to zwolnienie z podatku VAT przysługuje. Jeśli kierowca dopiero dołączył do społeczności kierowców Uber, podatek VAT również go nie obowiązuje, jeśli wybierze zwolnienie, ale trzeba pamiętać, że w pierwszym roku podatkowym limit 200 tys. zł netto liczony jest proporcjonalnie do liczby miesięcy od zarejestrowania do końca roku, natomiast w kolejnym roku podatkowym limitem jest już wspomniana cała kwota.

Pamiętajmy też, że limit zawsze liczony jest za dany rok podatkowy. Jeśli w danym roku dojdzie do przekroczenia limitu to obowiązkowo należy zarejestrować się do VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Należy też zaznaczyć, iż podatnik utracił prawo do zwolnienia w wyniku przekroczenia limitu i podać okres, w którym doszło do utraty zwolnienia.

Uber a urząd skarbowy i rejestracja do celów VAT UE

W temacie podatków partner Uber musi pamiętać jeszcze o jednej ważnej kwestii. Otóż podatnicy, którzy chcą przeprowadzać transakcje międzynarodowe obejmujące Unię Europejską, muszą być zarejestrowani do VAT UE. Taka rejestracja wymagana jest w przypadku kierowców Uber, Bolt i Free Now, ponieważ rozliczanie prowizji z pośrednikiem odbywa się poprzez jego zagraniczne oddziały, co powoduje rozpoznanie importu usług dla celów VAT unijnego. Nie ma przy tym znaczenia czy podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT czy jest podmiotowo zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, czyli nie przekracza 200 tys. zł obrotu rocznie – rejestracja zawsze jest obowiązkowa. Jedyna różnica dotyczy tylko rozliczania oraz składania deklaracji VAT. Czynni podatnicy składają miesięczne bądź kwartalne deklaracje JPK wraz z informacją podsumowującą VAT-UE, natomiast podatnicy niebędący zarejestrowani do VAT składają deklarację VAT-9M.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kierowca Uber – podatki i deklaracja VAT

W temacie podatku Bolt czy Uber istotną sprawą jest też obowiązek deklaracyjny. Co do zasady, podatnicy zwolnieni podmiotowo, czyli tacy, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, nie składają deklaracji VAT, Kierowcy Ubera, Bolta i Free Now są jednak wyjątkiem, ze względu na wcześniej wspomniany import usług. Oznacza to, że mają obowiązek złożenia deklaracji VAT-9M do 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. W przypadku czynnych podatników VAT deklaracje wraz z ewidencjami mogą być składane co miesiąc bądź co kwartał, przy czym:

  • w przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie termin składania deklaracji plików JPK-V7M upływa do 25 dnia każdego miesiąca,
  • w przypadku podatników, którzy wybrali metodę kwartalną, rozliczenie podatku VAT następuje do 25 dnia każdego miesiąca po każdym kwartale, czyli to jest do 25 kwietnia za I kwartał, do 25 lipca za II kwartał itd.

W ramach kwartalnego rozliczania Uber składa się deklaracje - pliki JPK-V7K. Jednakże trzeba pamiętać, że podatnicy rozliczający się z podatku VAT kwartalnie i tak zobowiązani są do wysyłania plików JPK-V7K za każdy miesiąc, choć wystarczy w nich wypełnić wówczas jedynie część ewidencyjną, czyli dotyczącą rejestru sprzedaży i zakupu.

Rozliczenia Uber a kasa fiskalna

Osoby poszukujące informacji na temat zasad rozliczania Uber często pytają też o kwestie związane z kasą fiskalną. Ministerstwo Finansów nie wydało dodatkowych interpretacji co do stosowania kas fiskalnych przez kierowców korzystających z Uber, Bolt i Free Now, w związku z czym należy przyjąć, iż obowiązują ich zasady ogólne, które wydawane są na mocy rozporządzenia Ministra Finansów.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Co prawda jest w nim mowa o tym, iż przewidziane jest zwolnienie z kas fiskalnych w przypadku, gdy firma nie przekracza 20 tys. zł obrotu rocznie, jednak z tego zwolnienia nie mogą skorzystać osoby świadczące usługi przewozów pasażerskich, gdyż jest to wprost wymienione w rozporządzeniu. Oznacza to, że świadczenie usług transportu osobowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wiąże się z obowiązkiem wystawiania paragonów. Jednakże tradycyjną kasę fiskalną można zamienić na wirtualną, która nie musi być zgłaszana przez kierowcę Uber - Urząd Skarbowy otrzyma zgłoszenie na jej temat automatycznie.

Uber – jak rozliczać faktury kosztowe?

Zagadnienie podatków Bolt czy Uber obejmuje też kwestie faktur kosztowych. Należy wiedzieć, że pośrednik pobiera prowizję od każdego zrealizowanego przez kierowcę kursu i wystawia faktury prowizyjne przez europejski oddział Uber. Taka faktura dla kierowcy jest oczywiście kosztem w prowadzeniu działalności, który podlega odliczeniu.

Uber – zasady rozliczania podatku dochodowego

O czym jeszcze trzeba wiedzieć w kwestii podatków Uber? Polska jest krajem, w którym każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na gruncie podatku dochodowego. Może wybrać tryb opłacania zaliczek na podatek dochodowy PIT kwartalny albo miesięczny. Podatek dochodowy obliczany jest jako różnica przychodów i kosztów, natomiast w przypadku ryczałtu – jako procent od przychodów.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kierowca Uber czy Bolt podatek dochodowy musi wpłacać w odpowiednich terminach. Jakich? Podatnik rozliczający się z US miesięcznie oblicza i wpłaca podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast podatnik, który wybrał formę kwartalnych zaliczek wpłaca podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca po każdym kwartale, tj. do 20 kwietnia za I kwartał, do 20 lipca za II kwartał itd. Podatek dochodowy oblicza się narastająco od początku roku. Po każdym roku podatkowym podatnik składa zeznanie roczne na odpowiednim formularzu - PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, rozliczając się ostatecznie z łącznego dochodu osiągniętego w całym roku. Zeznanie to musi zostać złożone do 30 kwietnia roku następnego.

Uber a Urząd Skarbowy to połączenie, które już na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowane, dlatego większość osób nie radzi sobie z nim lub popełnia masę błędów. Brak prawidłowego dokumentowania zdarzeń gospodarczych, nieprowadzenie ksiąg rachunkowych bądź KPiR to tylko przykładowe, częste przewinienia, za które grożą sankcje finansowe przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Chcąc ich uniknąć, warto powierzyć rozliczenia Uber profesjonalistom, czyli biurom rachunkowym specjalizującym się w księgowości dla Uber, Bolt i Free Now.

Eksperci artykułu: