Spółka cywilna - wady i zalety. Co warto wiedzieć przed założeniem s.c.?

Dla firm: Spółka cywilna - wady i zalety. Co warto wiedzieć przed założeniem s.c.?

  • 4.6 / 5
  • 7

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej wśród małych i średnich przedsiębiorców jest spółka cywilna. Wybór takiego rozwiązania spowodowany jest najczęściej niskimi kosztami, i małym stopniem skomplikowania. Do utworzenia spółki cywilnej wystarczające jest sporządzenie umowy na piśmie i dokonanie odpowiednich czynności rejestracyjnych. Nie trzeba wnosić kapitału założycielskiego.

Wady i zalety prowadzenia firmy w formie spółki cywilnej.

Największą wadą spółki cywilnej jest bardzo szeroka odpowiedzialność za długi firmy. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego za zobowiązania spółki cywilnej zawsze wszyscy wspólnicy ponoszą solidarną i osobistą odpowiedzialność.
Wspólnikom, którzy przestają spłacać zobowiązania związane z prowadzeniem działalności, wierzyciel ma możliwość przeprowadzenia egzekucji nie tylko z majątku przedsiębiorstwa, ale również z prywatnych majątków wspólników. W przypadku, gdy jeden ze wspólników ma swoje prywatne długi, w celu ich wyegzekwowania komornik może zająć rachunek bankowy spółki. Uniemożliwi w ten sposób pozostałym wspólnikom wypłatę wszelkich środków pieniężnych.
Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, a zatem nie ma własnego majątku, nie może pozywać i być pozywana.
Przy prowadzeniu Spółki cywilnej składającej się z dwóch wspólników, dużym problemem będzie śmierć jednego z nich, w takiej sytuacji następuje rozwiązanie spółki z mocy prawa. Forma takiej spółki przy większej liczbie wspólników będzie generować znaczne koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, dlatego nie jest dogodną formą prowadzenia działalności o większym rozmiarze.

Zaletą prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej jest łatwość jej założenia i rozwiązania, dodatkowo wspólnicy spółki mogą dowolnie kształtować treść umowy i swobodnie decydować o jej funkcjonowaniu.
Do zalet spółki cywilnej można zaliczyć brak obowiązku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz brak wymogu wnoszenia minimalnego kapitału do spółki.
Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku CIT od działalności, a jedynie podatnikami są wspólnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych. Mogą oni swobodnie wybrać korzystną dla siebie formę opodatkowania.
Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, objawia się również w możliwości stosowania uproszczonej księgowości.
Przepisy regulujące funkcjonowanie spółki nie formułują skomplikowanych sposobów likwidacji spółki, gdyż wystarczające jest istnienie ważnych powodów i złożenie przez jednego ze wspólników żądania o rozwiązaniu spółki.

Łatwość założenia i rozwiązania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, jak również małe nakłady finansowe potrzebne do jej funkcjonowania są istotną cechą do zawarcia takiej umowy, ale nie można zapomnieć o solidarnej i nieograniczonej odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania spółki. Należy również pamiętać o obowiązku zapłaty składki zdrowotnej przez każdego ze wspólników, co może być szczególnie uciążliwe przy większej liczbie wspólników.
Spółkę cywilną można założyć w określonym celu gospodarczym, ale gdy działalność się dobrze rozwija i wspólnicy chcą ją rozbudować, warto rozważyć przekształcenie w spółkę jawną lub spółkę z.o.o.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: