Ulga na start - Firma bez składek ZUS przez 6 miesięcy

Dla firm: Ulga na start - Firma bez składek ZUS przez 6 miesięcy

  • 4.6 / 5
  • 5

W tym artykule uzyskasz informacje dot. ulgi na start, – na czym polega? Ile wynosi? Jak obliczyć czas jej trwania? Kto może skorzystać z 6 miesięcy bez składek? Jakich formalności należy dopełnić chcąc prowadzić firmę bez ZUS? Co w przypadku zawieszenia działalności? Co po upływie ulgi? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule o prowadzeniu firmy zwolnionej z opłat ZUS.

30 kwietnia 2018 r. w życie weszło Prawo przedsiębiorców, będące jedną z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z przyjętą ustawą, początkujący przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku płacenia składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności. Przysługuje im, bowiem tak zwana ulga na start.

Na czym polega ulga na start?

Jeszcze do niedawna, każdy przedsiębiorca, decydujący się na rejestrację firmy w CEIDG i niebędący ubezpieczonym z innego tytułu, zobowiązany był do ponoszenia wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z działalnością gospodarczą. Suma składek odprowadzanych do ZUS wynosi obecnie odpowiednio 1228,70 zł przy składkach pełnych lub 519,28 zł przy składkach preferencyjnych. W kwocie tej zawarte są składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), składka na Fundusz Pracy (wyłącznie w przypadku pełnych składek) oraz składka zdrowotna.

Dzięki nowej uldze, początkujący przedsiębiorcy zwolnieni są z płacenia składek ZUS na na ubezpieczanie społeczne przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Uwaga! Ulga na start nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiębiorca wciąż zobowiązany jest do zarejestrowania się do ubezpieczenia zdrowotnego i regularnego opłacania składek na nie.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Jak obliczać czas trwania ulgi na start?

Początek trwania ulgi wyznacza dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. W przypadku, gdy dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, należy wliczyć go do okresu trwania ulgi. Gdy działalność zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca kalendarzowego, okres ulgi liczony jest dopiero od kolejnego miesiąca. Ulga, w których przedsiębiorca nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, trwa pełnych 6 miesięcy.

Komu przysługuje ulga na start?

Zgodnie z art. 18. 1. „Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie, co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.”

Podsumowując, ulga na start przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  • są osobami fizycznymi – prowadzą działalność jednoosobową lub są wspólnikami spółek cywilnych,
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po upływie, co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności,
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Ulga na start, – jakie dokumenty należy złożyć?

W momencie podjęcia działalności objętej ulgą na start, przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Po upływie 6 miesięcy zwolnienia, musi on wyrejestrować się z ubezpieczenia na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40, a następnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 05 70 lub 05 72 (w przypadku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy).

Ulga na start a zawieszenie działalności, – co wtedy?

Jeżeli w okresie korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. Kolejny raz z ulgi na start, przedsiębiorca skorzystać będzie mógł dopiero po 60 miesiącach od zawieszenia działalności.

Co po upływie ulgi na start?

Po upływie ulgi na start, przez 24 miesiące przedsiębiorca opłacał będzie tak zwany mały ZUS. Wyliczenie okresu jego trwania zależy od trybu zakończenia ulgi:

  • jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi przed upływem 6 miesięcy, to okres 24 mieszący liczony będzie od dnia wskazanego na wniosku dotyczącego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
  • jeżeli przedsiębiorca wykorzysta pełny okres 6 miesięcznej ulgi, to okres 24 miesięcy liczony będzie od następnego dnia po zakończonym okresie korzystania z ulgi.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Ulga na start to spore udogodnienie dla osób stawiających pierwsze kroki w prowadzeniu własnej działalności. Biorąc pod uwagę czas trwania ulgi i tzw. mały ZUS, początkujący przedsiębiorca pełne składki opłaci dopiero po 30 miesiącach od rozpoczęcia działalności.

Eksperci artykułu: