KP Consulting sp. z o.o. (0)

Nowoczesne biuro rachunkowe dla firm technologicznych. Pomagamy rozliczać Software House, SaaS, e-commerce, Amazon, płatności internetowe.

  • NIP 7010451400
  • REGON 360322319
  • KRS 0000533222

obszar usług:

 • Śródmieście

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Sage Symfonia

rodzaje księgowości:

 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Doradca podatkowy
 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Raporty / sprawozdania
 • Usługi BHP
 • Wirtualne biuro
 • Zakładanie firm
 • Intrastat
 • Elektroniczne archiwum dok.

języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński

branże specjalistyczne:

 • Import/Eksport
 • Hotele/Turystyka
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • E-Commerce

formy prawne:

 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka z o.o.
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka z o.o.-komand.
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • rozliczenia z ZUS, elektroniczna transmisja dokumentów ZUS (Program Płatnik Elektroniczny)

2. Wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej:

 • doradztwo przy wyborze formy organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz formy opodatkowania
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania firmy
 • przygotowanie pism i wniosków do urzędów skarbowych

3. Podatki:

 • udzielanie bieżących porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego
 • opracowywanie opinii podatkowych
 • weryfikacja pod względem prawno-podatkowym projektów umów
 • przygotowanie pism do organów podatkowych
 • bieżące wsparcie w trakcie kontroli podatkowych

4. Dotacje:

 • doradztwo i informacje z zakresu możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i działalności gospodarczej
 • opracowanie biznesplanu
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z projektów finansowych ze środków unijnych
 • pozyskiwanie środków na rozwój firmy od Venture Capital oraz Business Angel

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze dla mikro i małych przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w podmiotach gospodarczych (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki prawa handlowego i cywilnego) w zakresie, doradztwa podatkowego, rachunkowości i obsługi kadr i płac oraz działalności szkoleniowej.

Do współpracy z nami zachęcamy już na etapie planowania działalności gospodarczej. Dzięki temu wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie umożliwimy wybór optymalnej formy opodatkowania Państwa działalności oraz zaplanowanie schematów umożliwiających optymalizację obciążeń publicznoprawnych Państwa przedsiębiorstwa w przyszłości.

Usługi doradztwa podatkowego są świadczone przez certyfikowanego doradcę podatkowego – Tomasza Połeć wpisanego na listę doradców podatkowych (nr wpisu 12104). W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej, który zapewni Państwu sukces Państwa firmie.

Obsługą księgową i kadrowo-płacową zajmuje się zespół księgowych, który swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości obsługując w ciągu 5 lat ponad kilkaset projektów z różnych branż. Usługi świadczone przez nasze biuro są objęte zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065).

Partner merytoryczny