Warszawskie Biuro Rachunkowe

Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności. Pełny zakres usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Odbiór dokumentów od klienta.

  • NIP 1132860734
  • REGON 146416530
  • KRS 0000957094

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Południe
 • Śródmieście

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Windykacja
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Sage Symfonia
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym
 • przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont oraz polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności
 • prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków: od towaru i usług, podatku dochodowego, od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych podatków i opłat
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie i składanie sprawozdań dla GUS , PFRON
 • sporządzenie i składanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • zebranie ofert dotyczących badania bilansu prze Biegłego Rewidenta
 • sporządzanie i składanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

2. Kadry i Płace:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • ewidencję i kontrolę ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzenie miesięcznych list płac pracowników
 • sporządzenie i obsługa umów cywilnoprawnych
 • przygotowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników PIT-11
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • wyprowadzenie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • przygotowanie deklaracji PFRON, GUS

3. Windykacja:

 • monitoring należności i zobowiązań
 • świadczenie usług windykacji polubownej
 • stała współpraca z kancelarią prawną w celu reprezentacji Klienta przed sądem
 • wspieranie egzekucji
 • rozwiązywanie problemów prawnych
 • generowanie ponagleń do zapłaty
 • generowanie not odsetkowych
 • generowanie potwierdzeń sald

4. Consulting:

 • pełna obsługa w zakresie przeprowadzenia restrukturyzacji kosztowej, zasobów ludzkich, monitoringu i korekt sprzedaży
 • wniosek do KRS oraz zmiany dotyczące jego wszelkich wpisów (zmiana danych podmiotu, wykreślenie itp.)
 • porada consultingowa
 • sporządzenie projektu pism procesowych
 • sporządzenie projektu umów i wniosków

5. Wirtualne Biuro:

 • adres siedziby spółki
 • kompleksową obsługa – odbiór korespondencji, skanowanie i przesyłanie e-mailem poczty do właściwego adresata
 • wirtualny sekretariat
 • udostępnienie linii telefonicznej/fax'owej
 • możliwość korzystania z biura, np. podczas kontroli skarbowej
 • możliwość wynajmu sali konferencyjnej na spotkania biznesowe
 • oznakowanie zewnętrzne (tworzenie loga firmy, wizytówek, papieru firmowego, stron internetowych, itp.)
 • możliwość świadczenia usług księgowych przez nasze biuro rachunkowe.

6. Rozpoczęcie Działalności:

 • zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.
  - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału spółki akcyjnej, spółki komandytowej
 • sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach
 • opracowanie projektu umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
 • zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa
 • zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej potrzebnej do przeprowadzenia transakcji
 • zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego
 • wypełnienie formularzy KRS i rejestracja w KRS

Wideo

Dodatkowe informacje

 • posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, działamy na podstawie Licencji Ministra Finansów
 • posiadamy polisę OC będącą zabezpieczeniem skrupulatności i solidności naszych usług
 • pracujemy na najlepszych programach księgowych dostępnych na rynku
 • gwarantujemy dochowanie tajemnicy zawodowej i zabezpieczenie poufności w trakcie wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu
 • do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie, świadcząc swoje usługi w sposób kompleksowy, rzetelny

 • Godziny pracy biura:
  08:30 – 16:30 poniedziałek
  08:00 – 17:30 wtorek
  08:30 – 16:30 środa
  08:30 – 16:30 czwartek
  08:30 – 16:30 piątek

Ekspert artykułu

Artykuły: