Firma w Czechach - podatki, wady, zalety, jak założyć działalność gospodarczą w Czechach?

Dla firm: Firma w Czechach - podatki, wady, zalety, jak założyć działalność gospodarczą w Czechach?

 • 4.7 / 5
 • 29

Z powodu dynamicznych i niestety bardzo często niejasnych zmian, jakie zachodzą w prawie podatkowym w naszym kraju, spora część polskich przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie lub założenie firmy w innym kraju. Kierunkiem często obieranym jest działalność gospodarcza w Czechach. W poniższym artykule tłumaczymy, w jaki sposób wygląda zakładanie firmy w Czechach, kwestia podatków w Czechach oraz jakie są wady i zalety prowadzenia firmy w Czechach.

Podatki w Czechach

W Czechach, tak, jak i w Polsce, konieczne jest płacenie podatków. Poniżej przedstawiamy aktualne wartości podatków w Czechach:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 15% różnicy między przychodami a wydatkami. Podatnik może odliczyć sobie ulgę w kwocie 24840 koron za rok kalendarzowy;
 • podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%. Jeśli jednak wspólnik wypłaci sobie dywidendę (udział w zysku), spółka odprowadza za niego wyłącznie 15% podatku od dywidendy;
 • podatek VAT w podstawowej stawce wynosi 21%, a w stawce obniżonej 15% (w przypadku produktów spożywczych, wyrobów medycznych, transportu osób, prasy, biletów na wydarzenia kulturalne, usług noclegowych), a nawet 10% (w przypadku książek i leków).

W Czechach występują również korzystne zasady, jeśli chodzi o obliczanie podstawy opodatkowania. Dla przykładu, zwolnione z opodatkowania są przychody z działań proekologicznych. Kolejną kwestią są odliczenia — firma może odliczyć sobie na przykład nawet 100% wydatków, jeśli przeznaczono je na badania i rozwój.

Wady i zalety prowadzenia firmy w Czechach

Prowadzenie firmy w Czechach ma swoje zalety, ale też wady. To, czy jedne przeważą nad drugimi, zależy od naszego podejścia, potrzeb i oczekiwań.

Zalety prowadzenia firmy w Czechach:

 • proste i przejrzyste przepisy dotyczące działalności gospodarczej;
 • korzystny system podatkowy;
 • czeskie urzędy komunikują się z przedsiębiorcami drogą elektroniczną;
 • firma nie musi posiadać stałego adresu — można ją zarejestrować na skrytkę pocztową;
 • wysokość odprowadzanych składek (w tym emerytalnej) uzależniona jest od uzyskanego dochodu;
 • w kwestiach skarbowych występuje zasada domniemanej niewinności, a wysokość kar skarbowych jest ograniczona;
 • spora tolerancja urzędników w kwestiach drobnych opóźnień w płaceniu podatków, zaliczek oraz składek;
 • uproszczone formy ewidencji dla jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • brak obowiązku posiadania kasy fiskalnej;
 • studenci i rodziny z dziećmi mogą liczyć na ulgi;
 • osoby dodatkowo ubezpieczające się w funduszach emerytalnych mogą liczyć na ulgi, a nawet dopłaty.

Wady prowadzenia firmy w Czechach:

 • wysoki kapitał zakładowy dla spółek;
 • w najwyższych kategoriach dochodowych koszty ubezpieczeń społecznych są spore;
 • występujące utrudnienia przy dobrowolnej rejestracji VAT nowych przedsiębiorstw, które nie są w stanie wykazać jeszcze obrotu;
 • konieczność przedstawienia zaświadczenia o niekaralności w przypadku chęci założenia działalności gospodarczej czy udziału w organach spółki.

Działalność gospodarcza w Czechach — zakładanie firmy w Czechach

Zakładanie firmy w Czechach wygląda w różny sposób w zależności od formy działalności gospodarczej:

 • założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach, jeśli proces założenia prowadzimy sami obowiązuje nas tylko opłata miejskia w wysokości 1000 koron. Jeśli ma nam w tym pomóc firma specjalizująca się w zakładaniu firmy w Czechach, koszt będzie wyższy i uzależniony od wyceny jej usług. W czeskich rejestrach publicznych jednoosobowa działalność gospodarcza jest zwykle widoczna już na drugi dzień;
 • założenie spółki w Czechach wiąże się z koniecznością spisania aktu notarialnego, którego koszt uzależniony jest od wysokości kapitału zakładowego spółki i wynosi średnio 10 000 koron (włączając w to opłaty sądowe). Podobnie, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółka jest widoczna w rejestrach publicznych najczęściej już w kolejnym dniu od założenia;
 • rejestracja podatnika VAT w Czechach trwa zdecydowanie najdłużej, ponieważ nawet do 30 dni. Związane jest to przede wszystkim z procedurami, które mają zweryfikować rzetelność podmiotu starającego się o rejestrację. Płatnikiem podatku VAT stajemy się następnego dnia po dostarczeniu decyzji przez urząd. Do VAT możemy zgłosić się dobrowolnie lub czekać na moment przekroczenia obrotu w kwocie 1 000 000 koron w okresie ostatnich 12 miesięcy — wówczas staniemy się podatnikami VAT.

Kiedy zdecydujemy się już na rodzaj działalności gospodarczej, jaką chcemy prowadzić w Czechach, musimy ją zarejestrować. Istnieje kilka sposób rejestracji firmy w Czechach:

 • osobista wizyta w czeskim Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej,
 • wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną,
 • wysłanie dokumentów mailowo (w tym przypadku musimy posiadać podpis elektroniczny),
 • wizyta w Czech POINT, czyli w punkcie sieci administracji publicznej.

Podczas zakładania firmy w Czechach, musimy przedłożyć urzędowi stosowne dokumenty. Dobra wiadomość jest taka, że Czechy nie są aż tak zbiurokratyzowane, jak Polska, więc rejestracja jest również mniej uciążliwa:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza w Czechach: dowód osobisty, zaświadczenie z KRK o niekaralności, zgłoszenie rejestracyjne (w języku czeskim), zaświadczenie o tytule własności lub prawie do użytkowania lokalu, w którym będziemy wykonywać działalność (lub zgoda właściciela lokalu na terenie Czech z umiejscowieniem siedziby), potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej;
 • spółka w Czechach: zgoda na umieszczenie siedziby, wydana przez właściciela lokalu, wypis z księgi wieczystej, który potwierdza własność nieruchomości, dokumenty o praktyce zawodowej i wykształceniu (jeśli chcemy założyć działalność rzemieślniczą), kopia dowodu osobistego wspólnika (chyba, że jest on osobą prawną — wówczas wypis z KRS), kopia dowodu osobistego członka zarządu i wyciąg z KRK członka zarządu (bez względu na miejsce zamieszkania);
 • płatnik podatku VAT w Czechach: oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz jego urzędowe tłumaczenie na język czeski, oryginał zaświadczenia o rejestracji do europejskiego VAT w Polsce (tu również konieczne jest urzędowe tłumaczenie na czeski), kopia umowy o koncie bankowym (polskim lub czeskim).

Prowadząc działalność gospodarczą w Czechach, możemy posiadać firmowy rachunek bankowy w Czechach lub w Polsce i zarządzać nim za pomocą bankowości elektronicznej. Jeśli zdecydujemy się na czeski bank, musimy pamiętać, że potwierdzający zlecenie przelewu kod SMS może być wysłany wyłącznie z czeskiego numeru telefonu. Decydując się na firmę w Czechach, warto zwrócić uwagę na kwestię firmy za granicą a stałego zamieszkania w Polsce.