Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. - wady i zalety

Dla firm: Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. - wady i zalety

 • 4.6 / 5
 • 10

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o. - porównanie procedury rejestracji

Rejestracja jednoosobowej działalności w CEIDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza swoją popularność zawdzięcza niezwykle prostej rejestracji. W celu założenia własnej firmy przedsiębiorca musi jedynie złożyć wniosek CEIDG-1 z wymaganymi załącznikami w odpowiednim urzędzie gminy (miasta) bądź skorzystać z opcji zgłoszenia online.

Przy rejestracji online wymagane jest podpisanie wniosku podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, co powoduje, że możemy założyć firmę nie wychodząc z domu.

W sytuacji braku podpisu elektronicznego lub zaufanego przyszły przedsiębiorca może wypełnić wniosek online, następnie będzie musiał dodatkowo w terminie 7 dni od dokonania rejestracji online złożyć wizytę w urzędzie, aby uwierzytelnić wniosek.

Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS

Procedura rejestracji firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim, w celu założenia spółki należy sporządzić umowę spółki. Dodatkowo, konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w minimalnej wysokości określonej na 5 tysięcy złotych.

Dodatkowo, należy ponieść inne koszty, które nie występują w przypadku JDG - opłatę za czynności notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość zależy od wysokości wniesionego kapitału zakładowego (0,5% wartości kapitału). Do kwoty rejestracji doliczyć trzeba jeszcze opłatę sądową (500 zł) oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Obie te opłaty można obniżyć do 350 zł dzięki rejestracji spółki przez internet. Jak założyć spółkę z.o.o. przez internet przy pomocy systemu S24 znajdziesz w artykule: Jak założyć spółkę z o.o. przez internet (S24)?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Księgowość w działalności gospodarczej a w spółce z o.o.

Uproszczona księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy osiągający roczne przychody poniżej 2 milionów euro zwolnieni są z obowiązku prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Nie muszą też korzystać z pomocy księgowego - mogą prowadzić księgowość swojej firmy samodzielnie lub przy pomocy programów online. Jeżeli jednak zdecydują się na współpracę z biurem rachunkowym, ponoszą koszty prowadzenia KPiR niższe w porównaniu do pełnej księgowości w spółce - szczegółowy cennik usług księgowych.

Pełna księgowość spółki z o.o.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Spółki te mają również obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych. Liczne formalności sprawiają, że prowadzenie księgowości spółki wymaga współpracy z księgowym lub biurem rachunkowym. Koszty obsługi są znacznie wyższe niż ma to miejsce przy JDG.

Opodatkowanie JDG a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Opodatkowanie działalności

Osoba fizyczna jako płatnik podatków jednoosobowej działalności gospodarczej - właściciel JDG ma obowiązek odprowadzać w każdym miesiącu składki na rzecz podatku dochodowego. Na etapie rejestracji firmy wskazuje preferowaną formę opodatkowania. Do wyboru ma zasady ogólne (skala podatkowa) w wysokości 17% i 32% bądź podatek liniowy w wysokości 19%. Niektórzy przedsiębiorcy mogą dla swojej działalności wybrać opodatkowania na zasadach ryczałtu, które jest objęte różnymi stawkami podatkowymi.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Opodatkowanie spółki z o.o.

Spółka z o.o. jako odrębny podmiot prawny - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obciążona jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wynoszącym 19% od osiągniętego zysku brutto. Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynając prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. mogą korzystać zw stawki obniżonej do 9%. To jednak nie wszystko - wspólnicy spółki zobligowani są do opłacenia podatku od dywidendy (wypłaty z zysku spółki), który wynosi 19%. W przypadku spółek zachodzi więc tzw. podwójne opodatkowanie. Więcej o sposobach na uniknięcie podwójnego opodatkowania w artykule: Opodatkowanie spółki z o.o. i jej wspólników.

Składki ZUS - jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o.

ZUS w JDG

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - jeżeli nie jest on jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę lub nie posiada innego tytułu ubezpieczenia, ma obowiązek opłacania składek ZUS i składki zdrowotnej. Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy, przysługują mu preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30%.

ZUS w Sp. z o.o.

Jedyny wspólnik w spółce z o.o. - na podobnych zasadach składki ZUS opłacają przedsiębiorcy będący wyłącznym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ich przypadku obowiązkowe jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Z tą jednak różnicą, że nie jest przy tym możliwe stosowanie preferencyjnych stawek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku spółek z o.o. z większą liczbą wspólników, nie są obi objęci obowiązkiem opłacania składek ZUS. Szczegółowe informacje na ten temat prezentujemy w artykule Składki ZUS w spółce z .o.o. - Sprawdź, kiedy nie zapłacisz składek.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.o vs. jednoosobowej działalności gospodarczej

Odpowiedzialność w JDG

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedzialność właściciela w jednoosobowej działalności gospodarczej jest nieograniczona. Oznacza to, że ponosi on pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym za wszelkie zobowiązania firmy.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jak wskazuje nazwa, odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona - do wysokości wniesionych przez nich wkładów. To znaczy, że wierzyciele spółki mają prawo domagania się  spełnienia ich zobowiązań wyłącznie z majątku tej spółki. Jak wynika z treści kodeksu spółek handlowych, odpowiedzialność za zobowiązania spółek mogą ponosić również członkowie zarządu. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy nie podejmą oni właściwych działań w odpowiednim czasie - na przykład nie złożą w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Likwidacja spółki a działalności

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej

W celu likwidacji JDG przedsiębiorcy zobowiązany jest zgłosić swoją wolę do właściwego urzędu gminy. Podobnie jak przy rejestracji firmy, może dokonać tego w formie elektronicznej, korzystając z profilu zaufanego ePUAP albo z podpisu z certyfikatem kwalifikowanym.

Dokonanie likwidacji działalności spółki z o.o

Tak jak w przypadku rejestracji, likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nieco bardziej skomplikowana. Należy w tym celu przeprowadzić proces likwidacyjny i zgłosić likwidację do Krajowego Rejestru Sadowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. - co zatem wybrać?

Zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółka z o.o. to formy prowadzenia działalności mające swoje zalety i wady. Dla lepszego ich zrozumienia, poniżej prezentujemy je w skróconej formie.

Zalety i wady działalności gospodarczej.

Zalety prowadzenia firmy w formie JDG:

 • prosta procedura założenia i likwidacji firmy - również w całości online,
 • zerowy koszty rejestracji,
 • brak wymogu wniesienia kapitału początkowego,
 • różne formy opodatkowania do wyboru,
 • prosta księgowość.

Wady prowadzenia firmy w formie JDG

 • pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania JDG,
 • obowiązek opłacania składek ZUS niezależnie od wysokości dochodów,
 • mniejsze poczucie bezpieczeństwa,
 • ograniczona skala działania.

Zalety i wady spółki z o.o.

Zalety prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.:

 • prawna samodzielność spółki,
 • swoboda pozyskiwania kapitału i rozwoju spółki,
 • ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Wady prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.:

 • skomplikowane procedury - zarówno założenia, jak likwidacji spółki,
 • wymóg wniesienia kapitału początkowego,
 • pełna księgowość wymagająca współpracy z biurem rachunkowym,
 • obowiązek składania sprawozdań finansowych,
 • podwójne opodatkowanie zysków spółki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Działalność gospodarcza czy spółka z o.o. - pomoc w wyborze

Każdy przedsiębiorca przed założeniem firmy powinien dokładnie przeanalizować wszystkie obowiązki i przywileje wynikające z danej formy prowadzenia. Należy pamiętać, że wybór danej formy będzie skutkował określonymi obowiązkami i przywilejami, którymi zostanie objęta nasza firma. Podejmując decyzję warto skonsultować się w tej sprawie ze specjalistami - księgowi w biurach rachunkowych dokładnie przeanalizują Twoją indywidualną sytuację i pomogą w odpowiedniej decyzji. Linki do specjalistów z tej dziedziny znajdziesz poniżej.

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: