Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. - wady i zalety

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. - wady i zalety

 • 4.5 / 5
 • 8

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o. - procedura rejestracji

Rejestracja jednoosobowej działalności w CEIDG - łatwość założenia firmy to jeden z kluczowych atutów tej formy prawnej. Początkujący przedsiębiorca może złożyć wniosek CEIDG-1 z wymaganymi załącznikami w odpowiednim urzędzie gminy (miasta) albo skorzystać z opcji zgłoszenia online. W drugim przypadku konieczna będzie dodatkowa wizyta w urzędzie (w terminie 7 dni od dokonania rejestracji online) w celu uwierzytelnienia wniosku. Wizyta nie jest obowiązkowa dla osób podpisujących wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS - procedura zakładania firmy w tej postaci prawnej jest nieco bardziej skomplikowana. Konieczne jest sporządzanie umowy spółki w formie aktu notarialnego przez notariusza. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest też kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 5 tysięcy złotych. Rejestracja spółki z o.o. generuje dodatkowe koszty - opłatę za czynności notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, który zależny jest od wysokości wniesionego kapitału zakładowego (0,5% wartości kapitału). Do kosztów tych doliczyć należy także opłatę sądową 500 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł. Rejestracja spółki z o.o. przez internet obniża te koszty do 350 zł.

Księgowość w działalności gospodarczej a w spółce z o.o.

Uproszczona księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej - przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekracza 2 milionów euro prowadzą książki przychodów i rozchodów. Nie mają obowiązku zatrudniania księgowego - mogą prowadzić księgowość firmy samodzielnie  przy pomocy programów komputerowych online. Jeśli zdecydują się na wsparcie biura rachunkowego, koszty prowadzenia KPiR są niższe w porównaniu do pełnej księgowości w spółce - szczegółowy cennik usług księgowych.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Pełna księgowość spółki z o.o. - w tym przypadku księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Co istotne, spółki mają również obowiązek przedstawiania sprawozdań finansowych. Wiąże się to z koniecznością zatrudniania księgowego lub powierzania tego obowiązku biurowi rachunkowemu. Generuje to dodatkowe koszty prowadzenia takiej formy działalności.

Opodatkowanie JDG a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Osoba fizyczna jako płatnik podatków jednoosobowej działalności gospodarczej - prowadzący JDG jest jednocześnie płatnikiem podatków. W związku z tym, zobowiązany jest on odprowadzać co miesiąc składki na rzecz podatku dochodowego. Przy rejestracji firmy przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania: zasady ogólne (skala podatkowa) w wysokości 18 proc. i 32 proc. po przekroczeniu progu podatkowego lub podatek liniowy w wysokości 19 proc.

W szczególnych przypadkach wybrać może również opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Spółka z o.o. jako odrębny podmiot prawny – obciążona jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19% od osiągniętego zysku brutto. Małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje prawo skorzystania z obniżonej stawki 9%. Dodatkowo wspólnicy zobligowani są do opłacenia podatku od dywidendy (wypłat z zysku spółki) w wysokości 19% w tym przypadku mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem. Warto przeczytać artykuł, który objaśnia opodatkowanie wspólników spółki, oraz poznać sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. 

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Składki ZUS - jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - o ile nie jest on jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę lub nie posiada innego tytułu ubezpieczenia, jest zobowiązany do opłacania składek ZUS i składki zdrowotnej. Jednocześnie, przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy, przysługują mu preferencyjne składki  na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30% ZUS-u.

Jedyny wspólnik w spółce z o.o. - identycznie przedstawia się sytuacja przedsiębiorcy będącego wyłącznym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Płaci on składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, jednak nie obowiązują go preferencyjne stawki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji gdy wspólników jest więcej, nie podlegają oni obowiązkowi opłacania składek ZUS, więcej na ten temat przeczytasz w artykule składki ZUS w spółce z .o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.o vs. jednoosobowej działalności gospodarczej

Odpowiedzialność przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jest nieograniczona. Co za tym idzie, za wszelkie zobowiązania firmy wynikające z jej prowadzenia przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność całym majątkiem osobistym.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. - odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów. Wierzyciele mogą zatem domagać się spełnienia zobowiązań tylko z majątku spółki. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania spółek mogą ponosić również członkowie zarządu, jeśli nie podejmą właściwych działań w odpowiednim czasie. Przykładowo, gdy nie złożą w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Likwidacja spółki a działalności 

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej - przedsiębiorca powinien zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu gminy. Może to zrobić w formie elektronicznej, korzystając przy tym z profilu zaufanego ePUAP albo z podpisu z certyfikatem kwalifikowanym.

Dokonanie likwidacji działalności spółki z o.o. wymaga przeprowadzenia procesu likwidacyjnego oraz zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sadowego. Innym sposobem na zaprzestanie działalności jest sprzedaż przez wspólnika wszystkich udziałów spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. – co wybrać?

Coraz więcej przedsiębiorców staje przed następującym dylematem - działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Obie formy prowadzenia działalności mają swoje wady i zalety, które zebrane zostały poniżej.

Zalety prowadzenia firmy w formie JDG

 • Prosta procedura założenia i likwidacji
 • Brak kosztów rejestracji
 • Brak wymogu kapitału początkowego
 • Możliwość wyboru dogodnej formy opodatkowania
 • Nieskomplikowana księgowość

Wady prowadzenia firmy w formie JDG

 • Pełna odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania firmy
 • Obowiązek opłacania składek ZUS bez względu na wysokość dochodów
 • Ograniczona skala działalności
 • Płynność finansowa uzależniona od początkowego wkładu finansowego
 • Brak poczucia bezpieczeństwa

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Zalety prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.

 • Samodzielność prawna spółki
 • Łatwość pozyskania kapitału
 • Możliwość rozwoju spółki
 • Pełna kontrola nad finansami
 • Ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

Wady prowadzenia firmy w formie spółki z o.o.

 • Skomplikowana procedura założenia i likwidacji
 • Wymagany kapitał początkowy
 • Pełna księgowość
 • Obowiązek składania sprawozdań finansowych
 • Podwójne opodatkowanie zysków
Przedsiębiorca przed założeniem firmy powinien dokładnie przeanalizować wszystkie obowiązki i przywileje wynikające z danej formy jej prowadzenia. Należy pamiętać, że aspekty formalno-prawne JDG i spółki z o.o. niosą konsekwencje dla późniejszej działalności przedsiębiorstwa.


Eksperci artykułu: