Sklep internetowy a obowiązki podatkowe

Dla firm: Sklep internetowy a obowiązki podatkowe

 • 5.0 / 5
 • 2

Sprzedaż przez Internet na gruncie podatkowym

Osoby prowadzące regularną sprzedaż w Internecie, nawet bez formalnie zarejestrowanej firmy, w świetle przepisów podatkowych prowadzą działalność gospodarczą. A to oznacza, że zasadniczo opłacać powinny podatek dochodowy i podatek VAT. 

Moment powstania obowiązku w podatku dochodowym - sprzedaż internetowa

Zgodnie z treścią ustawy, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (lub częściowego wykonania usługi), nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeśli przed dniem wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi wystawiono fakturę lub uregulowano należność, to przychód ten powstaje w dacie zdarzenia, które miało miejsce wcześniej.

Dla celów podatku dochodowego przychód ze sprzedaży towarów przez Internet może powstać w momencie:

 • otrzymania zapłaty - jeśli sprzedawca otrzyma zapłatę „z góry”, czyli przed wydaniem towaru, przy czym zapłata ta musi mieć charakter definitywny (ostateczny) i nie można uznać jej za zaliczkę lub przedpłatę, lub
 • wydania towaru - przy sprzedaży w systemie przedpłat lub gdy sprzedawca wysyła towar klientowi za pobraniem (lub zaliczeniem pocztowym), dołączając przy tym do przesyłki fakturę, rachunek lub paragon fiskalny.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sprzedaż przez Internet a podatek dochodowy

Co do zasady, zgodnie z art. 14 ust. 1 za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Wybrana przez podatnika forma opodatkowania sklepu internetowego decyduje o tym, w jaki sposób będzie on wyliczał podatek dochodowy oraz stawkę procentową podatku. Skorzystać może z rozliczenia według skali podatkowej (18 i 32%) i podatku liniowego (19%) oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Moment powstania obowiązku w podatku VAT

Obowiązek podatkowy VAT powstaje w dacie sprzedaży (rozumianej jako dzień dostawy towaru lub wykonania usługi) bądź w dacie otrzymania płatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło jako pierwsze.

Jeśli przed dostawą towarów sprzedawca otrzyma całość lub część należności, to obowiązek podatkowy powstanie u niego w momencie otrzymania tej zapłaty. W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym, jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano część należności w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Co ważne, za moment otrzymania zapłaty uznawana jest data otrzymania pieniędzy przez sprzedawcę, a nie data przekazania przez nabywcę pieniędzy listonoszowi czy kurierowi. Z kolei w obrocie bezgotówkowym, uwzględnia się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedawcy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Obowiązek podatkowy do celów VAT w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym powstaje w momencie dostawy towaru do klienta. Ustalenie faktycznej daty dostawy towaru do klienta bywa jednak problematyczne. Dlatego też, za datę sprzedaży, a tym samym datę obowiązku podatkowego, przyjmowany jest dzień wydania towaru firmie dostawczej, która zobowiązana jest do jego dostarczenia.

Sprzedaż przez Internet opodatkowana VAT - na jakich zasadach?

Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W określonych przypadkach można być zwolnionym z VAT bądź należy zarejestrować się jako czynny podatnik.

Podatnik dokonuje rejestracji na formularzu rejestracyjny VAT-R, składając go do właściwego urzędu skarbowego. Zarejestrowani podatnicy VAT składają miesięczne bądź kwartalne deklaracje.

Zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązkową rejestracją VAT, niezależnie od limitu sprzedaży, objęte są między innymi podmioty, które:

 • świadczą usługi jubilerskie,
 • prowadzą sprzedaż metali szlachetnych,
 • dostarczają nowe środki transportu (np. samochody),
 • prowadzą sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych,
 • posiadają siedzibę poza granicami kraju.

Choć wyłączenia te rzadko dotyczą sprzedaży prowadzonej w sklepach internetowych, to warto zapoznać się z pełną treścią ustawy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zwolnienie z podatku VAT - limit sprzedaży dla sprzedaży internetowej

Zwolnieni z podatku VAT są podatnicy, w przypadku których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku.

Po przekroczeniu limitu podatnik ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Każda transakcja podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z właściwą stawką podatku.

Sprzedaż internetowa a rejestracja VAT-UE 

Czynny podatnik podatku od towarów i usług w określonych sytuacjach zobowiązany jest do rejestracji w urzędzie skarbowym w celu uzyskania numeru VAT-UE. Obowiązek rejestracji VAT-UE mają czynni podatnicy VAT przed dokonaniem pierwszej transakcji związanej z:

 • WNT, czyli wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów od kontrahenta unijnego,
 • WDT, czyli wewnątrzwspólnotową dostawą towarów na rzecz kontrahenta unijnego.

Prowadząc sprzedaż internetową może wystąpić zakup lub sprzedaż asortymentu po za Polskę - w takich przypadkach potrzebny jest VAT-UE. Rejestracja VAT-UE niezbędna jest również, gdy postanowimy promować swój sklep internetowy np. przez Google lub Facebook. Takie podmioty, najczęściej nie posiadają rejestracji w Polsce - wystawiają dokumenty sprzedaży z krajów UE. Chcąc zaksięgować taką fakturę niezbędne jest posiadanie VAT-UE.

Chcąc promować sklep internetowy na FB, warto zobaczyć jak rozliczać podatki: Reklama na Facebooku - jak rozliczać? Księgowość i Podatki. 

Zwroty towarów w sklepie internetowym a korekta podatkowa

Klientowi sklepu internetowego przysługuje prawo zwrotu towaru - na skutek odstąpienia od umowy czy też reklamacji wadliwego towaru. W takim przypadku sprzedawca dokonuje korekty zarówno podatku dochodowego, jak również podatku VAT od danej sprzedaży.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • Korekta podatku dochodowego - Korektę przychodu podatkowego z tytułu zwrotu towaru, podatnik powinien ująć w dacie dokonania pierwotnej sprzedaży. A zatem, gdy korekta dotyczy okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż okres dokonania sprzedaży - zmniejszenia wysokości przychodu dokonuje się „wstecznie”. Korekta sprzedaży nie powoduje więc zmiany momentu powstania przychodu należnego - zmienia się jedyne jego wartość. Nie ma również znaczenia, czy do korekty doszło przed czy też po złożeniu deklaracji podatkowej za dany rok podatkowy. Niezbędne może okazać się więc złożenie korekty i wyjaśnienia do zeznania podatkowego za dany rok.
 • Korekta VAT - w przypadku rozliczenia VAT wystąpić mogą dwa scenariusze: zwrot w okresie rozliczeniowym, w którym to nastąpiła sprzedaż (przed złożeniem deklaracji VAT) lub zwrot w innym okresie rozliczeniowym niż pierwotna sprzedaż. W pierwszym przypadku, podstawę opodatkowania należy obniżyć o wartość zwróconych towarów w bieżącym miesiącu. W drugim natomiast, przepisy nie wskazują terminów na korektę, w efekcie czego podatnik może dokonać zmniejszenia obrotu w miesiącu, w którym kupujący zwrócił towar.

Dokumentowanie sprzedaży w sklepie internetowym

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być dokumentowana na kasie fiskalnej poprzez wydanie klientowi paragonu. Powyższym obowiązkiem nie są objęcie właściciele sklepów internetowych, jeśli:

 • zapłata za towar została w całości dokonana za pośrednictwem, banku, poczty lub SKOK-u na rachunek bankowy sprzedawcy, a sprzedawca ten prowadzi ewidencję zapłat, na podstawie której da się jednoznacznie zidentyfikować dokonaną wpłatę z dostawą towaru i jego odbiorcą,
 • obrót roczny podatnika nie przekroczył kwoty 20 tys. złotych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dla niektórych rodzajów sprzedaży limit zwalniający z obowiązku instalowania kasy fiskalnej nie znajdzie zastosowania - dotyczy to przedsiębiorców sprzedających m.in. wyroby tytoniowe i alkoholowe, części do silników, sprzęt radiowy i telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny lub wyroby z metali szlachetnych. 

Szczegółowe informacje na ten temat prezentujemy w artykule: Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

Sankcje za niedopełnienie obowiązków podatkowych

Niedokonanie zgłoszenia działalności gospodarczej, brak należnych podatków z tytułu sprzedaży internetowej, jak i ewidencjonowania sprzedaży bez zastosowania kasy rejestrującej, może spowodować wymierzenie sankcji przewidzianych w ustawie. Kodeks karny skarbowy przewiduje jednak możliwość skorzystania przez podatnika z tzw. instytucji czynnego żalu, która może uchronić go od kary. 

Wnioskowanie o indywidualną interpretację podatkową przy sprzedaży internetowej

Sprzedający w Internecie podatnicy, którzy mają wątpliwości, czy ich sprzedaż podlega opodatkowaniu, mogą skorzystać z instytucji interpretacji podatkowej.

Sprzedaż przez Internet z pomocą biura rachunkowego

Wsparciem dla prowadzących sklepy internetowe jest pomoc wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego. Księgowi, w odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, oferują kompleksowe usługi dla e-commerce. Wśród nich znaleźć można pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności, rejestrację do celów VAT, doradztwo w zakresie dokumentów ewidencyjnych czy prowadzenie bieżących rozliczeń podatkowych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Szczegółowe informacje o obowiązkach księgowych sklepu internetowego przedstawiamy w artykule: Biuro rachunkowe / księgowość dla sklepu internetowego

Właścicieli sklepów internetowych, poszukujących usług księgowych w Warszawie, zachęcamy do skorzystania z porównywarki Biura-Rachunkowe.waw.pl

Eksperci artykułu: