Influencer a podatki - jak rozliczyć zarobki z promocji produktów i usług?

Dla firm: Influencer a podatki - jak rozliczyć zarobki z promocji produktów i usług?

  • 5.0 / 5
  • 2

Kim jest influencer?

Influencer (ang. od influence „wpływ”) to osoba wypływowa, która za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawia wybrane produkty i usługi oraz dzieli się opiniami na ich temat z obserwującymi. Influencerzy działają prężenie na takich serwisach, jak Facebook czy Instagram. 

Działalność influencerów oparta jest o otrzymane od reklamodawcy produkty. Mogą być one:

  • przekazane nieodpłatnie, jako prezent,
  • wymienione na usługę świadczoną przez influencera, przykładowo barter,
  • sprzedane, z uwzględnieniem rabatu.

Każda z powyższych opcji skutkuje obowiązkami podatkowymi.

Bardzo często influencerzy są również blogerami lub vlogerami. Więcej na ten temat w artykułach: Jak rozliczyć przychody z reklamy internetowej - blog / własna strona www oraz Jak rozliczyć przychody z reklam na kanale YouTube?.

Kwalifikacja przychodów influencera

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzielą przychody uzyskiwane przez podatników na kilka kategorii. To tzw. źródła przychodów, które decydują o sposobie opodatkowania i rozliczenia otrzymanego wynagrodzenia:

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą rozlicza się według stawek PIT 17 proc. lub 32 proc. (skala podatkowa) bądź 19 proc., jeżeli jest objęty podatkiem liniowym. Tak opodatkowanego influencera dotyczy obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy. Więcej na jej temat w artykule: Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy dla skali / podatku liniowego.

Dochody influencerów, którzy nie prowadzą firmy, mogą być przez urzędy skarbowe traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, przychody z najmu lub przychody z tzw. innych źródeł. Ostateczna kwalifikacja zależy przede wszystkim od treści umów, na podstawie to których bloger otrzymuje wynagrodzenie.

W ostatnich interpretacjach dotyczących influencerów zarabiających na Facebooku i Instagramie, wskazywana jest kwalifikacja do przychodów z działalności wykonywane osobiście. Zaliczane są do niej, poza umowami zlecenie i o dzieło, umowy o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Obowiązuje tu skala tk. 17 proc i 32 proc. Podatnik rozlicza podatek w PIT-36 na podstawie informacji PIT-11 od płatnika. Koszty ustala się w stałej wysokości 20% przychodu.

Influencer bez działalności - nieodpłatne przekazanie prezentu

a) PIT - prezenty o wartości do 200 zł

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o PIT nie są opodatkowane materiały o niskiej wartości, czyli do 200 zł, przekazane przez reklamodawców w celach promocyjnych i reklamowych.

Znaczenie ma wartość brutto, z VAT.

Spełniony musi zostać jeszcze jeden warunek. Influencer dany produkt może, choć nie musi, przedstawić na swojej stronie. Produkt przekazany z zobowiązaniem nie kwalifikuje do skorzystania ze zwolnienia. To oznacza, ze jeśli influencer jest zobowiązany przedstawić produkt na swojej stronie, to nie może skorzystać ze zwolnienia.

b) PIT - prezenty o wartości powyżej 200 zł

Zwolnienie to nie znajduje zastosowania również przy produktach o wartości powyżej 200 zł -  należy opodatkować całą wartość prezentu. W takim przypadku reklamodawca powinien przekazać influencerowi PIT-8C. Ten następnie zobowiązany jest rozliczyć przychód w zeznaniu rocznym.

c) VAT

Reklamodawca przekazujący prezent influencerowi nie musi rozliczać podatku VAT, jeżeli prezent ten ma charakter próbki lub jest usługą związaną z działalnością reklamodawcy.

Influencer bez działalności - odpłatne przekazanie prezentu

Przy przekazaniu produktu o znacznej wartości, strony współpracy mogą zdecydować się na sprzedaż z rabatem (np. 1 zł).

W tym przypadku konieczne jest jednak wykazanie, że dany influencer faktycznie uiścił zapłatę za towar i podobne rabaty były udzielane przez reklamodawcę innym klientom. Przy braku możliwości wykazania, że z rabatu skorzystali inni influencerzy, organ podatkowy może nałożyć na influencera obowiązek zapłaty należnego podatku dochodowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Influencer z działalnością gospodarczą - nieodpłatne przekazanie prezentu

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, influencer również może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli:

Jeśli prezent nie spełnia tych warunków, należy ująć go w przychodach podlegających opodatkowaniu.

Influencer, otrzymując nieodpłatnie produkty do wykorzystania w kampanii reklamowej, powinien je opodatkować tak samo jak przychody z działalności gospodarczej.

Nieodpłatne przekazanie produktu influencerowi-przedsiębiorcy nie powoduje konieczności rozliczenia PIT lub przygotowania dodatkowych deklaracji przez reklamodawcę. W większości przypadków reklamodawca nie będzie też zobligowany do zapłaty podatku VAT.

Influencer z działalnością gospodarczą - odpłatne przekazanie prezentu

Popularną formą współpracy z influencerami-przedsiębiorcami jest barter. Polega on na przekazaniu produktu w zamian za np. wpis na Facebooku lub Instagramie. Gdy reklamodawca z influencerem ustalą, że cena wymienianych świadczeń (usługa na usługę lub towar na usługę) jest równa, będą mogli wystawić sobie faktury o równej wartości.

Jeżeli wartości wykazane na fakturach wystawionych przez reklamodawcę i influencera będą równe i obie strony będą opodatkowane 23% podatkiem VAT, rozliczenie barteru nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego lub podatku VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Rozliczenie Influencera prowadzącego działalność bez VAT

W sytuacji, gdy influencer nie jest vatowcem, nie będzie mógł wystawić faktury VAT. Reklamodawca nie odliczy wtedy podatku naliczonego z faktury influencera i będzie musiał zapłacić równowartość VAT z wystawionej faktury.

Koszty uzyskania przychodu przez influencera

Influencerowi przysługuje możliwości wykazania kosztów uzyskania przychodu i odliczenia podatek VAT. Musi on jednak dowieść, że nabycie towaru (usługi) służyło prowadzeniu działalności, przykładowo opisaniu produktu na blogu. Mogą to być wydatki takie jak zakup statywu do wykonania zdjęć produktu czy też zakup akcesoriów do sesji.

Przekazanie towaru do majątku prywatnego influencera

Jeśli influencer uzna dany prezent za szczególnie wartościowy i zechce z niego dalej korzystać, może przekazać go do majątku prywatnego. Takie przekazanie jest opodatkowane podatkiem VAT. Influencer, po odliczeniu VAT z faktury od reklamodawcy, powinien po przekazaniu towaru ponownie wykazać należny VAT w deklaracji VAT-7.

Rozliczenie influencera przez biuro rachunkowe

Rozliczenie influencera nie należy do prostych, występuje wiele niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę. W związku z tym warto przekazać spawy księgowe do specjalistów, którzy znają zasady rozliczania influenserów. Dobrych i sprawdzonych biur księgowych, znajdziesz w biura rachunkowe warszawa.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: