Jak rozliczyć przychody z reklamy internetowej - blog / własna strona www / Google AdSense

Jak rozliczyć przychody z reklamy internetowej - blog / własna strona www / Google AdSense

 • 3.7 / 5
 • 6

Zarabianie na blogu - kiedy wymaga założenia działalności gospodarczej?

Działalność gospodarczą powinny założyć osoby, które prowadząc bloga:

 • myślą o zarabianiu - zarówno na reklamach, wpisach sponsorowanych, jak i sprzedaży produktów własnych,
 • w sposobów zorganizowany - podjęli w tym celu określone kroki, takie jak wykupienie domeny czy ustalenie zasad współpracy z markami: 
 • w sposobów ciągły, 
 • we własnym imieniu.

Dla przypomnienia, według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest: „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…), a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły” (art. 2) i we własnym imieniu (art. 4).

Zarabianie na blogu bez prowadzenia działalności - kiedy możliwe?

Blogowanie nie będzie uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej, gdy:

 • blogowanie jest formą hobby,
 • blog nie przynosi zysków,
 • bloger ma inne źródła przychodu.

  Ważne jest spełnienie wszystkich trzech warunków. Rejestracja firmy nie jest również konieczna, gdy prowadzony hobbistycznie blog przynosi co prawda dochody, ale są one sporadyczne i nie wymagają dużego zaangażowania blogera.  

  Blog w ramach działalności gospodarczej - komu się opłaca?

  Gdy blogowanie przynosi duże zyski i wymaga dużych kosztów, to założenie działalności gospodarczej może okazać się po prostu bardziej opłacalne. Prowadząc firmę, podatek dochodowy oblicza się bowiem jako procent od podstawy opodatkowania, którą stanowią przychody pomniejszone o koszty. Im wyższe koszty, tym niższy podatek. Zarabiający bloger bez firmy ma ograniczone możliwości rozliczania kosztów, a będzie przy tym zobligowany do uiszczenia podatku od zysków.

  Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

  W artykule: Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - jak zarejestrować firmę? przedstawiamy krok po kroku etapy zakładania własnej działalności. 

  Prowadzenie bloga - umowy bez działalności gospodarczej

  Założenie działalności gospodarczej nie będzie wymagane, jeżeli bloger rozlicza się z klientami przy pomocy:

  • umowy o dzieło lub zlecenie - te nie znajdą jednak zastosowania przy sprzedaży własnych produktów,
  • umowy o wynajem powierzchni reklamowej.

   Blogowanie a działalność nierejestrowana - na jakich zasadach?

   Osoby osiągające zyski z blogowania, mogą zdecydować się na prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej. Ta wprowadzona w 2018 r. forma działalności zwalnia z obowiązku zarejestrowania firmy w CEIDG i opłacania składek ZUS. Stanowi ona dobre rozwiązanie dla początkujących blogerów - chcąc z niej skorzystać, muszą oni jednak spełnić kilka warunków. Kluczowym z nich jest limit miesięcznych przychodów, ustalony do 50% minimalnego wynagrodzenia. 

   O tym, kto jest uprawniony do prowadzenia działalności nierejestrowanej, jak rozliczać podatki w jej ramach oraz jakie obowiązki spoczywają na podatniku - w artykule prowadzenie firmy bez działalności gospodarczej - firma bez rejestracji.

   Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

   Wydanie interpretacji indywidualnej dla blogera - wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej

   W znacznej części przypadków występują wątpliwości co do tego, czy i kiedy możemy mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej przy prowadzeniu bloga. Dla pewności warto wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł. Czas oczekiwania to maksymalnie 3 miesiące.

   Warto wiedzieć, że indywidualna interpretacja podatkowa chroni wnioskującego. Jeżeli Krajowa Informacja Skarbowa wyda decyzję, że bloger nie musi zakładać firmy, to jest przez takie orzeczenie zabezpieczony. A to oznacza, że żaden inny urząd nie może ukarać go za postępowanie zgodnie z zaleceniami wydanymi w interpretacji.

   Niedopełnienie obowiązku rejestracji firmy przez blogera

   Prowadzenie bloga bez firmy jest obarczone ryzykiem. Niedopełnienie obowiązku rejestracji działalności gospodarczej może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami.

   Dotkliwe konsekwencje spotkają zwłaszcza blogera, jeżeli ten w skali roku zarabia na blogu więcej niż wynosi kwota wolna od podatku, a przy tym w cale nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy. Karna stawka za taki proceder może wynosić 75 proc. nieujawnionego dochodu. Do tego naliczone zostaną także odsetki od zaległości podatkowych.

   W przypadku blogera, który odprowadza podatki, ale nie ma firmy, choć jego blogowanie ma charakter ciągły i zorganizowany, naraża się na grzywnę. Dodatkowo, ZUS może zażądać od niego zapłaty zaległych składek z okresu, w którym prowadził niezarejestrowaną działalność. 

   Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

   Zarabianie na blogu a podatki 

   Niezależnie od tego, czy autor bloga zarejestruje firmę czy też nie, zobowiązany jest do rozliczenia osiąganych dochodów.

   Przy prowadzeniu działalności gospodarczej bloger podatek od reklamy na blogu może rozliczać:

   • na zasad ogólnych (18 proc. lub 32 proc.),
   • liniowo (19 proc.) 
   • lub na zasadzie ryczałtu (8,5 proc.). 

   Ma też możliwość pomniejszania przychodów o koszty uzyskania przychodów. Opcjonalnie może zarejestrować się jako czynny płatnik VAT, składając formularz VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. O zaletach bycia takiego rozwiązania pisaliśmy w artykule Czy warto być VAT-owcem?.

   Jeśli bloger nie prowadzi działalności, to dochody z reklamy powinien uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT. 

   Przychody z reklam na własnej stronie internetowej

   Podatnik, który umieszcza reklamy na stronie internetowej (np. blogu) będącej jego własnością, powinien zakwalifikować przychody do kategorii określonej w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT.

   Należą do niej przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

   Zdaniem sądów administracyjnych, umowa w ramach której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi miejsce na stronie internetowej w celu zamieszczenia treści o charakterze reklamowym, jest umową charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy.

   Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

   Rozliczenie przychodów z Google AdSense

   Jednym z najpopularniejszych systemów umożliwiających zarabianie na reklamach jest Google AdSense. Właściciel strony www udostępnia powierzchnię pod reklamę kontekstową na prowadzonej przez siebie witrynie. Reklamodawcy płacą za kliknięcia w baner reklamowy.

   Również i tego rodzaju przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Mogą być również sumowane z innymi dochodami. Z tą jednak różnicą, że wydatki poniesione na prowadzenie strony internetowej nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w zakresie rozliczania najmu wirtualnej powierzchni reklamowej.

   W przeciwieństwie do podatnika rozliczającego przychody z YouTuba, rozliczający reklamę na własnej stronie www, zobowiązany jest do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek. Szczegółowe informacje nt. jak rozliczyć przychody z YouTube znajdziesz w artykule: Jak rozliczyć przychody z reklam na kanale YouTube?

   Reklama na stronie www a ryczałt

   W przypadku najmu powierzchni reklamowej na stronie www, istnieje również możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu dla przychodów z reklamy wynosi 8,5%. Zastosowanie niskiej stawki łączy się w tym przypadku z brakiem możliwości rozliczenia poniesionych kosztów. Podstawą opodatkowania jest bowiem przychód, a nie zaś dochód. Zeznanie podatkowe (PIT-28) należy złożyć do 31 stycznia.

   Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

   Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na płaceniu stałej stawki podatkowej. O plusach i minusach rozliczania w tej formie znaleźć można w artykule o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

   Eksperci artykułu: