Biuro Rachunkowe mc2

42

Licencja ministra finansów nr 56045/2012. Każdy klient jest dla nas wyjątkowy.

  • NIP 5241008595
  • REGON 011230409

Charakterystyka

obszar usług:

 • Targówek
 • Śródmieście
 • Online

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Podatki z zagranicy
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • ukraiński

programy księgowe:

 • Asseco WAPRO
 • Comarch Optima
 • Sage Symfonia
 • SŁONie

platformy online:

 • Comarch Optima
 • Portal Biura
 • Saldeo Smart
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. Księgi przychodów i rozchodów:

 • księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

2. Księgi rachunkowe - Pełna Księgowość (Sp. z o.o., Sp. Akcyjne, Sp. Cywilne):

 • tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości
 • opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont
 • księgowanie dokumentów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • rozliczenie importu i exportu towarów i usług
 • rozliczanie różnic kursowych

3. Ryczałt ewidencjonowany:

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

4. Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • sporządzanie deklaracji PIT 4
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS

Wideo

Dokumenty

Dodatkowe informacje

5. Oferta dla wspólnot mieszkaniowych:

 • udział w protokolarnym przejęciu dokumentacji księgowej na podstawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej od poprzedniej administracji
 • przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty danych do projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo finansowego) i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty
 • przygotowania w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty projektów uchwał w zakresie odnoszącym się do finansów Wspólnoty
 • prowadzenia dla nieruchomości rachunkowości wraz z pełną obsługą dokumentacji finansowej na zasadach określonych w uchwale właścicieli, z wykorzystaniem programu księgowego do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
 • prowadzenie dokumentacji umożliwiającej bieżącą analizę kosztów ponoszonych przez Wspólnotę
 • dokonywanie rozliczeń finansowych Wspólnoty poprzez rachunki bankowe
 • nadzoru nad przychodami Wspólnoty z tytułu miesięcznych zaliczek na poczet zarządu i eksploatacji oraz świadczeń indywidualnych od właścicieli oraz dokonywanie zmian w wymiarach opłat z chwilą zmian cen za dostarczane usługi
 • przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty półrocznych sprawozdań finansowych dotyczących nieruchomości w  formie i zakresie ustalonym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzenie podstawowej windykacji w stosunku do właścicieli z tytułu zaległych wpłat, a także pożytków i innych przychodów Wspólnoty (bez windykacji sądowej)
 • prowadzenie stałego aktualizowania ewidencji dotyczącej powierzchni lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz mieszkających i korzystających z mediów indywidualnych  mieszkańców
 • wydawanie właścicielom zaświadczeń związanych z ich rozliczeniami finansowymi w stosunku do Wspólnoty
 • dokonywanie rozliczeń mediów indywidualnych w terminach ustalonych z Zarządem Wspólnoty na podstawie obowiązujących uchwał przyjętych przez ogół właścicieli nieruchomości

6. Inne usługi:

 • reprezentacja w urzędach: US, ZUS
 • pomoc przy otwieraniu działalności
 • wypełnianie dokumentów np. CEIDG-1
 • rejestracja w US i ZUS
 • rozliczanie PIT-ów rocznych

Nasze biuro kładzie nacisk na komfort Klienta i miłą atmosferę współpracy. Zgodnie z wymogami prawnymi wszystkie usługi wykonywane przez naszą firmę są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów nr 56045/12 uprawniającą nas do prowadzenia biura rachunkowego.

Gwarantujemy profesjonalną, kompleksową i rzetelną realizację powierzonych zleceń.

Ekspert artykułu

Artykuły:

Partner merytoryczny

Urzędy: