Biuro Rachunkowe GAMATAX

Łączy nas wspólna idea, profesjonalizm i zaangażowanie.

  • NIP 5222453816
  • REGON 142281010

Charakterystyka

obszar usług:

 • Bemowo
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Usługi księgowe

 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości
 • prowadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz prowadzimy i rozliczamy ryczałt ewidencjonowany,
 • prowadzimy dodatkowe ewidencje księgowe (ewidencja VAT, środków trwałych, wyposażenia, ewidencja obrotu materiałowego i rozliczanie produkcji),
 • obsługujemy kontrole zewnętrzne,
 • reprezentujemy Klienta przed urzędami skarbowymi i organami kontroli skarbowej
 • sporządzamy i składamy w imieniu klienta deklaracje podatkowe VAT, PIT, CIT,
 • sporządzamy informacje dotyczące transakcji unijnych VAT UE
 • sporządzamy i składamy sprawozdania statystyczne,
 • sporządzamy okresowe raporty zarządcze wg potrzeb Klienta,
 • sporządzamy roczne rozliczenia podatkowe oraz wymagane przepisami deklaracje podatkowe i składamy je w Urzędzie Skarbowym,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową),
 • prowadzimy korespondencję urzędową związaną z działalnością firmy,
 • opracowujemy oraz wdrażamy lub modyfikujemy zasady (politykę) rachunkowości w tym zakładowy planu kont zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości,
 • wyprowadzamy zaległości rachunkowo-podatkowych i kontrolujemy księgi
 • prowadzimy nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów

Kadry i płace

 • przygotowujemy dokumenty kadrowe, m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, aneksy do umów oraz innych dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzamy listy płac dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • prowadzimy i aktualizujemy teczki osobowe pracowników,
 • zgłaszamy pracowników do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • ustalamy uprawnienia pracownicze w zakresie urlopów i prowadzimy ewidencje urlopowe,
 • prowadzimy ewidencje badań lekarskich i przygotowujemy skierowania na badania wstępne i okresowe,
 • monitorujemy ważność szkoleń BHP,
 • wystawiamy na prośbę pracowników zaświadczenia o zarobkach,
 • projektujemy regulaminy: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS,
 • przygotowujemy umowy cywilno-prawne ( umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
 • obliczamy obciążenia (ZUS, PIT) związane z wypłatą wynagrodzeń,
 • naliczamy wynagrodzenia chorobowe, urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • przygotowujemy deklaracje i raporty na potrzeby ZUS, US, GUS,
 • przygotowujemy roczne deklaracje PIT11 i PIT 40,
 • szczegółowo raportujemy wynagrodzenia zgodnie z wymaganiami Klientów

Zakładanie spółki kapitałowej

 • opracowujemy i uzgadniamy z Klientem treści umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów,
 • organizujemy spotkania u notariusza w celu podpisania umowy Spółki,
 • przeprowadzamy Klienta przez proces rejestracji osobistej w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • przygotowujemy deklaracje PCC,
 • przygotowujemy formularze urzędowe REGON i NIP, ewentualnie VAT-R i składamy je do odpowiedniego Urzędu,
 • przygotowujemy formularze zgłoszenia wzorów podpisów do KRS,
 • monitorujemy nadania numeru REGON i NIP.
 • pomagamy w zakładaniu rachunku bankowego

Doradca podatkowy - specjalizujemy się w prawie podatkowym

Bieżące doradztwo podatkowe – w formie konsultacji telefonicznych, korespondencji elektronicznej lub w wersji papierowej

Wspieramy merytorycznie w zakresie:

 • rozwiązywania aktualnych problemów podatkowych klientów,
 • podatkowej interpretacji zdarzeń gospodarczych,
 • skutków podatkowych zawieranych przez klienta umów ,

Opinie podatkowe, analizy i interpretacje

 • opinie podatkowe - służą podjęciu decyzji o wyborze rozwiązań w zakresie polityki podatkowej lub/i mogą służyć jako argumentacja dla potrzeb wyjaśnień przed organami podatkowymi,
 • analizy - w ramach tej usługi zapewniamy pomoc w ocenie skutków podatkowych zawieranych i negocjowanych umów z zabezpieczeniem pozycji podatkowej klienta,
 • interpretacje - dysponowanie korzystną indywidualną interpretacją wydaną przez Ministra Finansów jest cennym narzędziem umożliwiającym bezpieczne planowanie podatkowe. w tym zakresie oferujemy:
  • przygotowanie wniosków o wydanie przez organy podatkowe indywidualnej interpretacji przepisów prawa
  • występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w tym do ZUS),
  • pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji Ministra Finansów.

Dodatkowe informacje

Jesteśmy zespołem specjalistów świadczących kompleksowe usługi księgowe, finansowe, kadrowe oraz doradztwo podatkowe i prawne.

Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów, w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 14735/2006.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zapewnia to Państwu pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług.

Świadczymy usługi dla firm działających w różnych branżach, i o różnym profilu działalności.

Od lat niesiemy pomoc we wszystkich sprawach związanych z założeniem działalności i rozwojem przedsiębiorstwa.

Posiadamy niezbędne doświadczenie, zawsze dobry pomysł i wiedzę. Jesteśmy cenieni za bardzo dobrą obsługę, terminowość, elastyczność, doskonałą komunikację i bogatą wiedzę merytoryczną opartą na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji.

Jeśli poszukują Państwo sprawdzone biuro rachunkowe w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem - gwarantujemy pełen profesjonalizm z zakresu doradztwa podatkowego i rachunkowości oraz szeroko rozumianej dziedziny finansów i księgowości.

Jesteśmy nowoczesną firmą. Stawiamy zawsze na nowe technologie dbając przy tym, o jakość i komfort współpracy z naszymi klientami. Dążymy do wyznaczania nowych standardów obsługi klienta, dając Państwu możliwie bogatą ofertę w jednym miejscu.

Klient i jego sukces zawsze pozostaje w centrum naszej uwagi, gdyż sukces Klienta jest jednocześnie naszym sukcesem.

Nasze Biuro Rachunkowe mieści się w Warszawie, przy ulicy Powstańców Śląskich 80A.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania i konsultujemy wszelkie niejasności. Wystarczy zostawić do siebie kontakt.

Oddzwonimy w ciągu 24 godzin!

Ekspert artykułu

Artykuły: