Kancelaria Rachunkowa NAWIGATOR Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz

Obierz kurs na dobrą księgowość.

  • NIP 9521334843
  • REGON 015632079

Charakterystyka

obszar usług:

 • Żoliborz

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Izba gospodarcza
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Import/Eksport
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Finansowanie - pomoc
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wirtualne biuro
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • rosyjski

programy księgowe:

 • Raks
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

W skład obsługi księgowej wchodzą:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Rachunki przepływów pieniężnych;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Budżety;
 • Wnioski kredytowe;
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
 • Rozliczanie opłat za usługi;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans wraz z załącznikami, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowych)
 • Sprawozdawczość PFRON;
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia i ich amortyzacji;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i urzędami,
 • Kontrolę dokumentów źródłowych pod względem formalno-prawnym oraz rachunkowym i ich księgowanie;
 • Odbiór dokumentacji z biura klienta;

Dodatkowo zajmujemy się wyprowadzaniem zaległości księgowych oraz audytem podatkowym, jak również windykacją należności, oraz oferujemy pomoc przy tworzeniu i przekształcaniu firm.

Ponosimy pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uchybienia i ewentualne błędy przy prowadzeniu Państwa rachunkowości. Kancelaria nasza jest dodatkowo ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • Sporządzamy miesięczne listy wynagrodzeń pracowników;
 • Przesyłamy deklaracje do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
 • Sporządzamy umowy o pracę, świadectwa pracy i inne dokumenty związane z zatrudnieniem;
 • Prowadzimy akta osobowe;
 • Przygotowujemy roczne rozliczenia podatkowych;
 • Obsługujemy umowy cywilono-prawne;
 • Rejestrujemy przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • Przygotowujemy instrukcje płacowe dotyczące wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • Sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe pracowników;
 • Sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa;
 • Sporządzamy sprawozdania do celów księgowych i zarządczych;
 • Wykonujemy przeglądy typu compliance;
 • Pomagamy w trakcie audytów;
 • Reprezentujemy przedsiębiorstwa, w tym pomagamy podczas kontroli ZUS czy Urzędu Skarbowego;

W ramach usług rozpoczęcia działalności:

 • Pomagamy przy zakładaniu różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału, spółki akcyjnej, spółki komandytowej;
 • Sporządzamy dokumentacje i zgłaszamy wnioski we właściwych urzędach;
 • Opracowujemy umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego;
 • Organizujemy obsługę notarialną, prawną i tłumaczeniową, potrzebną do przeprowadzenia transakcji;
 • Zapewniamy tymczasowy adres siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego;

W skład usług doradczych wchodzą:

 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych w zakresie obsługi księgowej;
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych;
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń;
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień;

W skład usług likwidacji wchodzą:

 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia likwidacji;
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych niezbędnych w procesie likwidacji;
 • Dopełnienie formalności w Rejestrze Sądowym oraz publikacja informacji o likwidacji;
 • Zawiadomienie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu spółki;
 • Przechowywanie dokumentacji spółki po zakończeniu procesu likwidacji przez okres przewidziany przepisami prawa.

W ramach udostępniania adresu oferujemy:

 • Adres siedziby spółki;
 • Przesyłanie korespondencji;
 • Udostępnienie linii telefonicznej ;
 • Udostępnienie adresu e-mailowego.

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Kancelaria Rachunkowa NAWIGATOR oferuje w pełni profesjonalne usługi z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz doradztwa w zakresie prawa podatkowego i prowadzonej działalności gospodarczej, działając zawsze według indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gwarantujemy fachowość, wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Poza podstawową działalnością obejmującą bieżącą obsługę księgowo-podatkową, informujemy klientów o stanie ich zobowiązań podatkowych jeszcze przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, co powoduje podjęcie odpowiednich działań zmierzających do osiągnięcia celu wyznaczonego przez przyjętą przez podatnika politykę podatkową.
Wszelkie kontrole podatkowe odbywają się z naszym udziałem w naszym biurze lub siedzibie klienta.

Co nas wyróżnia?
Indywidualne podejście do firm oraz przystosowanie zasad współpracy do oczekiwań klientów procentuje zaufaniem wielu podmiotów, które powierzyły ster swojego okrętu w ręce NAWIGATORA.

Licencja MF i OC
Jako podmiot Świadczący usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadamy licencję Ministra Finansów (4658) potwierdzającą wysokie kwalifikacje oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Szeroka wiedza
Współpracujemy z prawnikami, biegłymi rewidentami oraz firmami windykacyjnymi, co pozwala na skorzystanie z pełnej obsługi prawnej, księgowej i finansowej.

Sprawdzona kadra
Z ogromną starannością dobieramy naszą kadrę pracowniczą, kładąc nacisk na pełną wiedzę merytoryczną osób zatrudnianych, ich solidność i doświadczenie oraz stałe szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji.

Galeria

Ekspert artykułu

Artykuły: