A & P Con sp. z o.o.

Służymy profesjonalnym doradztwem, a o księgowości i podatkach mówimy zrozumiałym dla każdego językiem.

  • NIP 5220103070
  • REGON 011546880

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Księgowość

 • Prowadzimy księgi rachunkowe - pełna księgowość zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości lub krajowych bądź międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Sporządzamy dokumentację bilansową w języku polskim i/lub angielskim
 • Prowadzimy Podatkowe Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzimy Ewidencje Ryczałtowe
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Prowadzimy ewidencje podatku VAT
 • Sporządzamy i składamy okresowe oraz roczne deklaracje podatkowe i sprawozdania
 • Pomagamy lub reprezentujemy w kontaktach z urzędami skarbowymi a także obsługujemy kontrole podatkowe
 • Sporządzamy deklaracje i rozliczenia podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu
 • Obsługujemy deklaracje i rozliczenia PFRON
 • Przygotowujemy sprawozdania statystyczne dla GUS lub NBP
 • Sporządzamy dokumentację księgową i pracowniczą oraz regulaminy w szczególności Politykę rachunkowości, zasady kontroli i obiegu dokumentów, Regulaminy wynagradzania i ZFŚ
 • Sporządzamy dokumentację kredytową
 • Przygotowujemy budżety, analizy kosztów, zlecenia nietypowe np. wiekowanie należności, wezwania do zapłaty, analizy wskaźnikowe
 • Doradzamy w zakresie systemów informatycznych w księgowości kadrach i magazynach

Kadry i płace

 • Sporządzamy comiesięczne listy płac pracowników
 • Przesyłamy e-deklaracje do ZUS przy użyciu podpisu kwalifikowanego
 • Sporządzamy dokumentację pracowniczą w szczególności umowy o pracę, świadectwa pracy i inne dokumenty związane z zatrudnieniem
 • Prowadzimy akta osobowe
 • Sporządzamy roczne rozliczenia podatkowe i sprawozdania finansowe
 • Obsługujemy umowy zlecenia, o dzieło
 • Rejestrujemy przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS i PIP
 • Przygotowujemy instrukcje płacowe dotyczące wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, abonamentów medycznych bonów żywnościowych
 • Sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe pracowników
 • Sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe oraz ubezpieczeniowe przedsiębiorstwa
 • Sporządzamy sprawozdania dla o celów księgowych i zarządczych
 • Kierujemy pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • Sporządzamy raporty statystyczne GUS z zakresu prawa pracy
 • Pomagamy lub reprezentujemy w kontaktach z organami kontrolnymi w tym obsługujemy kontrole podatkowe, ZUS czy kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy

Doradztwo podatkowe

 • Obsługujemy podmioty nieprowadzące działalności komercyjnej
 • Przygotowujemy umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej, jawnej, komandytowej
 • Przygotowujemy dokumenty do KRS
 • Przygotowujemy dokumenty do rejestracji lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe
 • Kontrolujemy i korygujemy zapisy
 • Nadzorujemy księgowość systemami komputerowymi informatycznymi
 • Organizujemy pracę służb finansowo-księgowych i kontrolingu
 • Oferujemy adres firmy i obsługę biurową korespondencji
 • Badamy sprawozdania finansowe

Dodatkowe informacje

Nasze biuro rachunkowe powstało w 1992 roku, a jego siedziba znajduje się na warszawskiej Woli.

Od ponad 20 lat świadczymy kompleksowe usługi księgowe.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości, liczne szkolenia oraz uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie kwalifikacji oraz niezbędnej wiedzy, pozwalającej nam sprostać oczekiwaniom klientów.

Swoją ofertę dopasowujemy indywidualnie do konkretnej firmy oraz jej działalności.

Powierzając nam prowadzenie spraw księgowych mogą Państwo skupić się na rozwoju swojej działalności.

Ekspert artykułu

Artykuły: