Accounting sp. z o.o (0)

Kompleksowa obsługa księgowa Mikro i Małych Przedsiębiorstw.

  • NIP 5252596503
  • REGON 147457234

obszar usług:

 • Bielany

programy księgowe:

 • Finka

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

usługi dodatkowe:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Podatki z zagranicy
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Raporty / sprawozdania
 • Usługi BHP
 • Zakładanie firm
 • Finansowanie - pomoc
 • Optymalizacja podatkowa
 • Sporządzenie umów
 • Księgowość w siedzibie Klienta

języki:

 • angielski

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Import/Eksport
 • Budowlana/Deweloperska
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Certyfikat księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • sprawdzenie dokumentów pod względem rachunkowym, podatkowym i formalnym,
 • księgowanie dekretacja dokumentów księgowych,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • wydruk rejestrów VAT,
 • sporządzenie deklaracji VAT7 i VAT-UE oraz przekazanie jej do US,
 • przygotowywanie zestawień i raportów,
 • wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzenie deklaracji oraz przesłanie do Urzędu Skarbowego,
 • wydruk zapisów księgowych,
 • wydruk ewidencji zapisów księgowych,
 • przesyłanie mailem informacji o terminach dot. podatków wraz z kwotami podatków,
 • sporządzenie sprawozdań dla GUS, które obecnie są obowiązkowe,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w firmie,
 • zapewniamy stały kontakt z dedykowanym księgowym.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie akt osobowych pracowników i współpracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie  listy wynagrodzeń oraz list płac,
 • rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji, następnie przekazanie do ZUS,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji PIT4R i PIT11 i przekazanie do Urzędu Skarbowego,
 • przesyłanie informacji o terminach płatności i kwotach podatku wraz z kwotami składek do ZUS,
 • przygotowanie zaświadczeń o zarobkach.

Dodatkowe informacje

 • Posiadamy ubezpieczenie OC do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Sporządzamy wymagalne przez US, ZUS i GUS deklaracje i sprawozdania
 • Opracowujemy okresowe sprawozdania finansowe wraz z wymaganymi załącznikamiPartner merytoryczny