iAuditiTax sp. z o.o.

Biuro rachunkowe umożliwiające dostęp online do dokumentów księgowych przez 24H

  • NIP 5272683286
  • REGON 146268637

Charakterystyka

obszar usług:

 • Wola
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Oferta Firmy

 • Współdzielimy system online do wymiany dokumentów z Klientem do którego ma dostęp na bieżąco
 • Prowadzimy w imieniu i na rzecz Klienta księgi rachunkowe i inne ewidencje do celów podatkowych,
 • Sporządzamy formularze aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym po ich otrzymaniu od Klienta,
 • Analizujemy otrzymywane dokumenty źródłowe pod względem formalnym i zgłaszamy Klientowi ewentualne braki i wady formalne otrzymanych dokumentów,
 • Sporządzamy w imieniu i na rzecz Klienta zeznania i deklaracje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składamy ich właściwym organom podatkowym w określonych ustawowo terminach,
 • Udzielamy Klientom niezbędnych informacji i wyjaśnień z zakresu jego zobowiązań podatkowych i innych danych wynikających z ksiąg rachunkowych,
 • Udzielamy wszelkich wyjaśnień organom kontrolnym,
 • Wykonujemy czynności zamknięcia ksiąg oraz sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrotowego, w terminach przewidzianych ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa,
 • Utrzymujemy kontakt z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej Klienta
 • Przekazujemy dane z systemu finansowo-księgowego niezbędnych do bieżących analiz,
 • Ponadto oferujemy obsługę kadrowo-płacową
 • Współpracujemy z Biegłymi Rewidentami, Prawnikami oraz Doradcami Podatkowymi

Dodatkowe informacje

Biuro rachunkowe umożliwia konsultacje z Biegłymi Rewidentami oraz Doradcami Podatkowymi. Klient ma możliwość wystawiania samodzielnie faktur sprzedaży, które automatycznie pojawią się w księgowości oraz podglądu wszystkich swoich dokumentów z możliwością opisania ich w sposób elektroniczny.

Ekspert artykułu

Artykuły: