KBV sp. z o.o.

Najwyższy poziom księgowości.

  • NIP 5242948805
  • REGON 522944205

Charakterystyka

obszar usług:

 • Śródmieście
 • Mokotów
 • Piaseczno
 • Wola

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka akcyjna
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Artystyczna
 • Beauty
 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Edukacja
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Gastronomia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Intrastat
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Obsługa PFRON
 • Obsługa prawna
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Delegacje
 • Legalizacja pobytu
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Outsourcing
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami przyjętymi przez Klienta,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT,
 • dostarczanie powyższe deklaracji do stosownych organów w obowiązujących terminach,
 • tworzenie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP, a także innych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • prowadzenie KPiR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
 • dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów w określonych terminach,
 • sporządzanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także innych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • prowadzenie ewidencji przychodów  na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowanie okresowych raportów grupowych mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatku VAT,
 • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do odpowiednich organów,
 • przygotowanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz innych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,

Kadry i płace

 • sporządzanie listy płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzanie deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i miesięcznych raportów imiennych do ZUS;
 • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, wypowiedzeń umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowywanie danych do przelewów wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzenia na konta (wg. ustalonego układu)
 • sporządzanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
 • usługi BHP

Ekspert artykułu

Artykuły: