MERITOR sp. z o.o. (3)

Z nami będzie Ci łatwiej zarządzać firmą.

  • NIP 7010335450
  • REGON 146028330

obszar usług:

 • Śródmieście

usługi dodatkowe:

 • Dostęp online
 • Dotacje unijne
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Reprezentacja w urzędach
 • Raporty / sprawozdania
 • Windykacja
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm
 • Optymalizacja podatkowa
 • Intrastat
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Start-up
 • Likwidacja / przekształcenie
 • Ceny transferowe

programy księgowe:

 • InsERT
 • Finka
 • Ognik

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Grupa kapitałowa
 • Izba gospodarcza
 • Konsorcjum
 • Spółka akcyjna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komand.-akcyjna
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka cywilna
 • Oddział firmy zagranicznej
 • Spółka z o.o.-komand.

branże specjalistyczne:

 • Farmacja/Służba zdrowia
 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Import/Eksport
 • Produkcja
 • Hotele/Turystyka
 • Budowlana/Deweloperska
 • Finanse
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Edukacja
 • Najem
 • E-Commerce

rodzaje księgowości:

 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów

języki:

 • angielski
 • Certyfikat C.I.K.
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

Z nami będzie Ci łatwiej zarządzać firmą:

 • rzetelna rachunkowość i analiza finansowa on-line
 • proste i nowoczesne rozwiązania

1. Biuro Rachunkowe:

 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów
 • reprezentowanie Klienta w urzędach
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • reprezentacją Klienta przed Urzędem Skarbowym zgodnie z udzielonym upoważnieniem

2. Kadry i płace:

 • rejestracja pracowników w stosownych urzędach
 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wystawianie świadectw pracy
 • przygotowywanie różnego rodzaju raportów płacowych
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • przygotowanie i aktualizacja dokumentów pracowników na wszystkich etapach zatrudnienia

3. Windykacja należności:

 • monitoring i analiza stanu należności
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald
 • świadczenie usług windykacji polubownej
 • stała współpraca z kancelarią prawną w celu reprezentacji Klienta przed sądem

4. Analizy finansowe i doradztwo w zakresie zarządzania finansami:

Cyklicznie aktualizowane: 

 • raporty zarządcze z zakresu sprzedaży, zapasów i należności
 • preliminarze wpływów i wydatków gotówkowych
 • raporty rentowności: klientów, regionów i grup produktowych
 • biznes plany
 • analizy oceny inwestycji
 • planowanie i budżetowanie
 • inne raporty i analizy ad hoc niezbędne do podejmowania decyzji gospodarczych
 • planowanie i budżetowanie

5. Sekretariat Korporacyjny i zakładanie Spółek Prawa Handlowego (we współpracy z Kancelarią Prawną):

 • zakładanie Spółek Prawa Handlowego, w tym: spotkanie konsultacyjne i opracowanie umowy spółki
 • asysta prawna dla organów zarządzających spółką w kwestiach ładu korporacyjnego
 • prowadzenie księgi udziałów
 • prowadzenie księgi protokołów uchwał Zgromadzenia Wspólników
 • pomoc w organizacji Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników
 • opracowywanie uchwał Zarządu oraz Zgromadzenia Wspólników
 • zgłaszanie Sprawozdań Finansowych oraz innych zmian do KRS
 • sporządzanie projektów pism procesowych
 • sporządzenie projektów umów handlowych

Dokumenty

Dodatkowe informacje

 • dedykowany księgowy
 • dostęp przez Internet do dokumentów i raportów finansowych
 • odbiór dokumentów zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
 • certyfikat Ministerstwa Finansów nr 28551/02
 • posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • posiadamy dobrowolne ubezpieczenie w zakresie obliczania składek ZUS, FP, FGŚP, wpłat PFRON

Galeria

Partner merytoryczny