Ostrowscy Accounting Group sp. z o.o.

Słuchamy Waszych potrzeb i na tej podstawie budujemy asortyment naszych usług księgowych, sprawiając że Urzędy Skarbowe czy ZUS przestają dla Was istnieć.

  • NIP 1132988894
  • REGON 381895088

Charakterystyka

obszar usług:

 • Praga-Południe

formy prawne:

 • Działalność gospodarcza
 • Fundacja/stowarzyszenie
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka partnerska
 • Spółka z o.o.
 • Spółka z o.o.-komand.

rodzaje księgowości:

 • Karta podatkowa
 • Książka przych. i rozch.
 • Księgi rachunkowe
 • Ryczałt ewidencjonowany

branże specjalistyczne:

 • Budownictwo
 • E-Commerce
 • Finanse/Ubezpieczenia
 • Hotele/Turystyka
 • Import/Eksport
 • IT/Telco
 • Marketing/Reklama/PR
 • Medyczna
 • Nieruchomości
 • Produkcja
 • Transport/Spedycja/Logistyka

usługi dodatkowe:

 • Dotacje unijne
 • Elektroniczne archiwum dok.
 • Finansowanie - pomoc
 • Księgowość w siedzibie Klienta
 • Obsługa PFRON
 • Odbiór dokumentów
 • Optymalizacja podatkowa
 • Raporty / sprawozdania
 • Reprezentacja w urzędach
 • Rozliczanie PIT’ów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Zakładanie firm

kadry i płace:

 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Sporządzenie umów
 • Usługi BHP

języki:

 • angielski

programy księgowe:

 • Comarch Optima
 • Certyfikowany księgowy
 • Ubezpieczenie OC

Oferta firmy

1. OBSŁUGA KSIĘGOWA
Profesjonalna i rzetelnie prowadzona księgowość jest konieczna dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Dlatego najlepiej jest powierzyć sprawy księgowe fachowcom, którzy zadbają o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Dzięki temu Ty będziesz mógł się skupić na prowadzeniu i rozwijaniu własnego biznesu. Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg podatkowych: księga handlowa, książka przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie wszelkich ewidencji pełnej księgowości wymaganych przepisami
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT i VAT UE
 • Księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupów
 • Księgowanie wszelkiego rodzaju rozrachunków z kontrahentami i budżetem
 • Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów
 • Rozliczanie importu oraz eksportu towarów i usług
 • Rozliczanie podatku dochodowego CIT oraz PIT, w tym zeznania roczne o wysokości osiągniętego dochodu
 • Sporządzenie kalkulacji podatkowej VAT-7, VAT-7K
 • Sporządzanie Jednolitych Plików Kontrolnych
 • Uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • Opracowywanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli i jednostek powiązanych
 • Kontrolowanie rozliczeń z US i ZUS  oraz reprezentowanie przed urzędami
 • Elektroniczne archiwum dokumentów ze stałym dostępem

2. USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
Firma zatrudniająca pracowników musi pamiętać o wielu sprawach formalnych, między innymi o odpowiednim prowadzeniu akt, szkoleniach BHP, deklaracjach ZUS, czy podatkach od osób fizycznych. Przepisy prawa pracy i prawa podatkowego ulegają ciągłym zmianom, dlatego rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się i pozostawania na bieżąco z przepisami obecnymi i planowanymi. Prowadzenie czynności kadrowo-płacowych powierz specjalistom z naszej firmy i zyskaj pewność prawidłowego dbania o sprawy pracowników. Zakres usług:

 • Udostępnianie gotowych wzorów formularzy, kwestionariuszy, kart czasu pracy itp.
 • Sprawdzanie, redagowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów o świadczenie usług
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne
 • Przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy
 • Przygotowywanie załączników i decyzji wprowadzających zmiany w umowach z pracownikami
 • Wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt personalnych pracowników
 • Monitorowanie urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich
 • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników
 • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
 • Pomoc prawna w zakańczaniu stosunków pracy i świadczenia usług (wypowiedzenia i porozumienia stron, wystawianie świadectw pracy)
 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników (oraz członków ich rodzin) w ZUS
 • Wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Wsparcie w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych lub wszelkich innych procedur dotyczących pracowników
 • Prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych
 • Reprezentacja w kontaktach z urzędami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Pomoc w trakcie kontroli z PIP

3. DORADZTWO PODATKOWE
Zagadnienia podatkowe są jednymi z najtrudniejszych spraw, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorcy – zarówno ci stawiający swoje pierwsze kroki w biznesie, jak i prowadzący działalność już od dłuższego czasu. Mnogość przepisów, z których wynika szereg obowiązków spoczywających na pracodawcy oraz tempo ich zmian, wymuszają ciągłą aktualizacją wiedzy i konieczność kompletowania sporej dokumentacji podatkowej. Dlatego w naszej ofercie znajduje się kompleksowa obsługa podatkowa, obejmująca zarówno doradztwo w wyborze formy opodatkowania, jak i stały monitoring oraz przedstawicielstwo w sprawach podatkowych. Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania dla osób fizycznych i prawnych
 • Porady podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT
 • Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
 • Porady w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC
 • Analiza finansowa klientów i opracowywanie polityki rachunkowości
 • Konsultacje dla prowadzących działalność gospodarczą
 • Okresowe przeglądy podatkowe
 • Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym

4. DORADZTWO DOTACYJNE
Jednym z głównych źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych są pozyskiwane środki publiczne. Mogą one pochodzić z różnych źródeł i być przeznaczone na najróżniejsze cele. Mimo to, dla wielu organizacji jest to porwanie się z motyką na Słońce. Brakuje im wiedzy jak wygląda pozyskiwanie funduszy oraz jak się to na koniec rozlicza. Wiele fundacji i stowarzyszeń musi zwracać pieniądze z tytułu źle rozliczonych dotacji, które są najczęściej efektem nieprzemyślanych budżetów projektów. Mając kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu pieniędzy publicznych, doradzimy jak skonstruować budżet projektu, jak go zrealizować, a na koniec jak go prawidłowo rozliczyć. Budżet komponujący się z całością wniosku jest kluczem do zrealizowania projektu. W ramach świadczonych przez nas usług podpowiemy, nie tylko jak skonstruować budżet, ale jak napisać cały wniosek.

5. ASYSTA PRAWNA
Zapewniamy stałą i profesjonalną pomoc prawną, obejmującą swym zakresem wszelkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Usługi takie mogą polegać m.in. na pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego, zmianach w umowach spółek i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie opiniowania umów handlowych zawieranych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa oraz reprezentowania go w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Dodatkowe informacje

Swoje doświadczenie pozyskiwaliśmy głównie w działaniu w organizacjach pozarządowych. Tych małych, jak i tych dużych, np.: Związek Harcerstwa Polskiego czy Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jesteśmy wyjątkowi, gdyż nie tylko zajmujemy się kompleksową obsługą księgową, ale także doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy publicznych. Naszymi klientami są m. in.: organizacje pozarządowe, których księgowością się specjalizujemy. W związku ze zmieniającymi się przepisami, stale podnosimy swoją wiedzę i umiejętności.