Vip Biuro Księgowo-Rachunkowe sp. z o.o.

Odpowiedzialność, zaufanie i zaangażowanie.

  • NIP 5223148647
  • REGON 382432870

Charakterystyka

obszar usług:

 • Ursus

Oferta firmy

Księgi rachunkowe i podatkowe; księgowość online - pulpit klienta : dostęp do dokumentów zakupu i sprzedaży, wystawiania faktur, płatności, deklaracje, rozliczeń z biurem, załączników, czatu

 • Prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe w siedzibie Klienta;
 • Prowadzimy księgi zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 • Wyprowadzamy zaległości na każdym etapie funkcjonowania firmy
 • Przygotowujemy deklaracje VAT
 • Sporządzamy deklaracje lokalne
 • Współpracujemy z audytorami
 • Obsługujemy kontrole z Urzędu Skarbowego, ZUS, NBP, GUS
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 • Sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe oraz raporty wymagane przez Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
 • Sporządzamy dokumenty związane z zakończeniem roku obrotowego;
 • Sporządzamy raporty i analizy dla zarządu
 • Dokonujemy kalkulacji wynagrodzeń pracowniczych

Usługi kadrowe; księgowość online – pulpit klienta: kartoteki pracowników, limity urlopów

 • Sporządzamy deklaracje i raporty ZUS
 • Sporządzamy deklaracje PFRON
 • Odbieramy dokumenty od klienta
 • Wysyłamy powiadomienia e-mail: o nowych deklaracjach, o fakturach z biura rachunkowego, o nowych załącznikach, o odpowiedzi na czacie

Dodatkowe informacje

Biuro funkcjonuje na rynku od 2009 roku. W roku 2019 przekształciło się w VIP Biuro Księgowo-Rachunkowe Sp. z o.o. Od początku istnienia z sukcesem zarządzane jest przez Małgorzatę Kot, księgową z licencją Ministerstwa Finansów nr 8151/2004.

Fundamentalne wartości na których wszyscy pracownicy oraz zarząd spółki opiera swoje działania w codziennym życiu, które tworzą biznes i mają przełożenie na długoletnie relacje biznesowe z klientami to: to:

Odpowiedzialność, którą rozumiemy jako sumienność w realizacji powierzonych zadań: począwszy od właściwego księgowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, doradzanie w strategicznych dotyczących finansów decyzjach, nieustanne pogłębianie wiedzy poprzez podnoszenie kompetencji. Odpowiedzialność jest naszym DNA a nie strategią na niej opartą. To sprawia, że jesteśmy dla naszych klientów księgowym partnerem współtworzącym strategię opartą na rzetelnej wiedzy prawno-podatkowej przedsiębiorstwa.

Zaufanie na którym opiera się biznes. „Niemal każda transakcja handlowa zawiera element zaufania” Kenneth Arrow (laureat Nobla w dziedzinie ekonomii). Wiemy, że w dzisiejszych czasach najważniejsza jest współpraca, przedsiębiorstwa nie działają jako samotne wyspy. Budulcem spinającym działania jest zaufanie pomiędzy członkami zespołu ( zaufanie, że praca zostanie wykonana należycie z odpowiedzialnością za jej jakość) oraz kontrahentem a dostawcą, czyli nami. Zaufanie nie jest kontrolą jest jakością świadczonych przez nas usług. Nasz klient wie, że otrzyma najwyższej jakości usługę. Dla nas zaufanie jest najcenniejszym aktywem naszej firmy. To połączenie określa siłę zaangażowania obu stron w realizację zobowiązań.

Zaangażowanie które rozumiemy jako jako rezultat całości. Dzięki naszemu odpowiedzialnemu zaufaniu klient ma poczucie bezpieczeństwa. Dlatego Biuro VIP to odpowiedzialny partner dla polskich przedsiębiorców. Doradzamy i współtworzymy biznesy naszych klientów!

Ekspert artykułu

Artykuły: